MIESZKANIE

Nazwa definicji: 
MIESZKANIE
Treść wpisu: 

Lokal składający się z jednej lub kilku izb i pomieszczeń pomocniczych, przeznaczony na stały pobyt osób - wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego to lokalu prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej sieni bądź z ulicy, podwórza lub ogrodu.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Do pomieszczeń pomocniczych zalicza się: przedpokój (sień), hol, łazienkę, ustęp, spiżarnię, garderobę, werandę, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców.

 Stan na 18.11.2013 r. (pisownia oryginalna - BF)

Rodzaj słownika: 
Słownik kultury GUS
Dodane przez: 
Węzeł centralny