LUD

Nazwa definicji: 
LUD
Treść wpisu: 

 Wg Giuseppe Cocchiary: "Lud jest  wyrazicielem pewnego światopoglądu, pewnych postaw duchowych, umysłowych, kulturowych, obyczajowych, cywilizacyjnych, posiadających własne, specyficzne, określone cechy charakterystyczne."

Rodzaj słownika: 
Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Giuseppe Cochciara, Dzieje folklorystyki w Europie, Warszawa: PIW, s.16.
Dodane przez: 
Węzeł centralny