UCZESTNICTWO W KULTURZE

Nazwa definicji: 
UCZESTNICTWO W KULTURZE
Treść wpisu: 

Uczestnictwo w kulturze  w szerokim rozumieniu to proces włączania i wyłączania się jednostek i grup, przedmiotów, ideii, zachowań  oraz ich konfiguracji w konkretne sytuacje (codzienne i odświętne) uregulowane kulturowo.  Uczestnictwo jest możliwe dzięki ludzkim zachowaniom - zawsze więc ma ex definitione charakter aktywny.

Uczestnictwo w kulturze w wąskim znaczeniu to proces tożsamy z odbiorem (recepcją), uczeniem się, wykorzystywaniem i konsumowaniem dóbr kultury wytworzonych przez innych. Obecnie odchodzimy od tak jednostronnego i ograniczonego ujęcia uczestnictwa, najczęściej wiązanego z  sytuacją komunikacyjną, w której jeden nadawca nadaje do wielu odbiorców, a ci rzekomo "biernie" reagują na treści kulturowe.

Uczestnictwo w kulturze z punktu widzenia zachowań to tworzenie  i odtwarzanie kultury, rozpowszechnianie i przyswajanie treści kulturowych, ich modyfikowanie i przetwarzanie,  podtrzymywanie i wyłączanie z dostępnych zasobów.

Uczestnictwo w kulturze można ująć nie tylko - instrumentalnie - z perspektywy procesów uspołecznienia (jak proponuje Marek Krajewski) lecz także jako złożony, dynamiczny zestaw praktyk kulturalnych - czyli autotelicznie -  (jak proponuje Barbara Fatyga).

Rodzaj słownika: 
Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY
Źródło definicji (papierowe): 
Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB, 2013.
Dodane przez: 
Węzeł centralny