ENKULTURACJA

Nazwa definicji: 
ENKULTURACJA
Treść wpisu: 

Enkulturacja – proces wrastania w kulturę danego społeczeństwa, sprawiający, że jednostka staje się integralnym członkiem tego społeczeństwa i nosicielem jego kultury; enkulturacja przebiega w toku biologicznego dojrzewania jednostki w obrębie różnych grup społecznych i przy udziale różnych instytucji społecznych; enkulturacja jest mechanizmem transmisji kultury, w której obrębie dokonuje się przekaz dziedzictwa kulturowego; łączy się z wychowaniem, nauczaniem, towarzyszy jej socjalizacja jednostki.

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Barbara Petrozolin-Skowrońska (red), Nowa Encyklopedia Powszechna, tom 2, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1995, s. 252.
Dodane przez: 
Węzeł pomorski