PRZEMOC SYMBOLICZNA

Nazwa definicji: 
PRZEMOC SYMBOLICZNA
Treść wpisu: 

"Każda wymiana językowa zawiera teoretyczną możliwość aktu władzy,  i to tym bardziej, jeśli angażują się w nią podmioty zajmujące asymetryczne pozycje w dystrybucji odpowiedniego kapitału. Tę możliwość można wziąć w nawias, jak to się często dzieje w rodzinie czy w relacjach typu philia w rozumieniu Arystotelesa. Wówczas przemoc zostaje zawieszona za sprawą pewnego rodzaju paktu o symbolicznej nieagresji. Niemniej jednak, nawet w takich sytuacjach odżegnywanie się od dominacji może stanowić jeden z wymiarów strategii pobłażania albo przeniesienia przemocy na wyższy poziom zanegowania i ukrywania, sposób na wzmocnienie efektu nierozpoznania i przez to wzmocnienie przemocy symbolicznej."

  

Rodzaj słownika: 
Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Pierre Bourdieu, Loïc J. D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2001, s.136.
Dodane przez: 
Węzeł centralny