STUDIUM PRZYPADKU

Nazwa definicji: 
STUDIUM PRZYPADKU
Treść wpisu: 

Wg Normana K.Denzina: "Studium przypadku, jak sugeruje nazwa, to analiza pojedynczego przypadku w celu stworzenia teorii. (...) Studium przypadku wyłania się często wraz z historią przypadku i zawiera w sobie historię życia kluczowych uczestników badanej instytucji."

Rodzaj słownika: 
Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Norman K. Denzin, Reinterpretacja metody biograficznej, (w:) Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.) Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań: PWN, 1990, s.68.
Dodane przez: 
Węzeł centralny