DOKUMENT

Nazwa definicji: 
DOKUMENT
Treść wpisu: 

(definicja rekonstruowana)

Dokument to jakakolwiek treść (przejawy działań, faktów lub informacji - oraz wszelkie kompilacje takich działań, faktów lub informacji ) lub część tej treści, niezależnie od zastosowanego nośnika (zapisana na papierze, w formie elektronicznej lub zarejestrowana w formie dźwiękowej, wizualnej albo audiowizualnej).
Definicja "dokumentu" nie ma na celu objęcia nią programów komputerowych.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Prawnych
Dodane przez: 
Węzeł centralny