SZTUKA UŻYTKOWA

Nazwa definicji: 
SZTUKA UŻYTKOWA
Treść wpisu: 

Użytkowa sztuka – rzeczy użyteczne, których forma, wynikająca z konieczności przystosowania do pełnionych funkcji, jest wynikiem kształtowania artystycznego. Rzemiosło od najdawniejszych czasów wypracowywało kształty przedmiotów, intuicyjnie adaptując je do wykonywania zadań. Zdobnictwo (...) stosowano jedynie w przedmiotach zbytkownych, podczas gdy rzeczy codziennego użytku (...) nie były aż do XX wieku uważane za należące do sztuki. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku teoretycy i artyści zaczęli zwracać uwagę na piękno funkcjonalne wytworów rzemiosła i przemysłu. Niemal równocześnie wystąpiły dwie tendencje: jedna wynikająca z zainteresowania zdobnictwem (rzemiosło → artystyczne), druga – prostotą i pięknem formy. (...) 

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Zasław Malicki, Krystyna Zwolińska, Słownik terminów plastycznych, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974, s.315.
Dodane przez: 
Węzeł centralny