TELEWIZJA PUBLICZNA

Nazwa definicji: 
TELEWIZJA PUBLICZNA
Treść wpisu: 

Wg Popularnej encyklpedii mass mediów: "Telewizja publiczna, aby mogła istnieć, konieczne jest stworzenie określonych podstaw i regulacji prawnych. Tam gdzie działa (a współcześnie istnieje niemal we wszystkich państwach i na wszystkich kontynentach) podstawy takie zostały stworzone na mocy uchwał parlamentarnych. Prawo regulujące zasady obowiązujące w tej sferze stwarza ogólne ramy istnienia telewizji publicznej jako pewnego systemu aktywności medialnej, jednak niewiele mówi o mechanizmach jej funkcjonowania w życiu społecznym, które określa codzienna praktyka komunikacyjna. Istnieją argumenty przemawiające za funkcjonowaniem telewizji pulicznej. Ważne jest przy tym poszukiwanie koncepcji optymalnie wartościowej, tj. takiej, która, regulując podstawy prawne istnienia tej instytucji oraz mechanizmy jej funkcjonowania, uwzględniałaby zarazem interes społeczeństwa jako całości, traktujac go jako pewien cel nadrzędny. Jeśli bowiem ta instytucja nosi nazwę telewizji publicznej, to zasadniczym jej celem jest służba publiczna, pełniona współcześnie w innych niż dawniej (w kontekście nieuniknionego zmierzchu i zupełnego zaniku panującego do niedawna w wielu krajach świata monopolu informacyjnego telewzji publicznej) warunkach. Takie rozumienie terminu <telewizja publiczna> ma również potwierdzenie semantyczne w innych językach. Jego odpowiednikiem w terminologii angielskiej jest więc nie tylko public television, ale również public sevice broadcasting, w odróżnieniu od commercial television, czyli telewizji komercyjnej.(...)."

 (drobne zmiany red. - IA)

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Józef Skrzypczak (red.), Popularna encyklopedia mass mediów, Poznań:Wyd. Kurpisz SA, 1999, s.559.
Dodane przez: 
Węzeł centralny