PROFETYZM

Nazwa definicji: 
PROFETYZM
Treść wpisu: 

Profetyzm [od gr. prophété = tłumacz czyichś słów, prorok, wieszcz], przepowiadanie przyszłości przez osoby uznane w danej społeczności za jednostki natchnione przez Boga, charyzmatyczne, pełniące w jej obrębie funkcję nauczycieli religijnych i duchowych przewodników. Tekst zawierający wizyjne wyobrażenia przyszłości nosi nazwę proroctwa. (...) Dzieła literackie o charakterze profetycznym powstawały przede wszystkim w czasach wielkich przełomów i kryzysów (...). Utrzymane w tonacji uroczystej i podniosłej, literackie utwory profetyczne posługują się często stylizacją biblijną. (...). 

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s. 232.
Dodane przez: 
Węzeł centralny