ANTROPOLOGIA

Nazwa definicji: 
ANTROPOLOGIA
Treść wpisu: 

Antropologia (z greckiego ἄνθρωπος anthropos , "człowiek", i λόγος, logos , "wiedza") to nauka społeczna, która bada człowieka całościowo. Aby objąć swój przedmiot badań, Antropologia korzysta z narzędzi oraz wiedzy wytworzonej przez nauki przyrodnicze oraz inne nauki społeczne. Aspiracją dyscypliny jest wytwarzanie wiedzy dotyczącej człowieka w różnych sferach, ale zawsze jako części społeczeństwa. W ten sposób antropologia stara się objąć biologiczną ewolucję naszego gatunku, rozwój i sposób życia społeczności, które już zniknęły, obecne struktury społeczne i różnorodne wzory i wzorce kulturowe i językowe, które charakteryzują ludzkość. więcej

Stan na 06.01.2014 r. (drobne zmiany red. - AZ)

Rodzaj słownika: 
Słownik Wikipedii
Dodane przez: 
Węzeł centralny