DZIEDZICTWO KULTUROWE

Nazwa definicji: 
DZIEDZICTWO KULTUROWE
Treść wpisu: 

Dziedzictwo kulturowe – zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotycznereligijnenaukowe iartystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznegospołecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej. więcej

Stan na 27.12.2013 r. 

Rodzaj słownika: 
Słownik Wikipedii
Dodane przez: 
Węzeł centralny