FILOZOFIA

Nazwa definicji: 
FILOZOFIA
Treść wpisu: 

„W pewnym momencie filozofowie musieli uświadomić sobie prosty, boleśnie niezaprzeczalny fakt, i stawić mu czoła: pośród pytań podtrzymujących europejską filozofię przy życiu przez dwa i pół tysiąclecia ani jedno nie zostało nigdy rozstrzygnięte (…). Być nominalistą albo anty-nominalistą jest kulturalnie i intelektualnie równie możliwe dziś, jak było w XII wieku; wiara albo niewiara w to, że zjawiska dają się odróżnić od istoty, jest równie dopuszczalna, jak niegdyś w starożytnej Grecji, i tak samo przekonanie, że rozróżnienie między dobrem a złem jest godną konwencją – albo że założone jest w samym porządku rzeczy. (…) Zmienił się oczywiście słownik i formy wyrazu, zaszły liczne mutacje (…) – jednak jądro utrzymujące filozofię przy życiu pozostaje nienaruszone.”

Rodzaj słownika: 
Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): 
Leszek Kołakowski, Horror metaphysicus, Warszawa: Res Publica, 1990, ss. 7-8.
Dodane przez: 
Węzeł centralny