WZORZEC KULTUROWY

Nazwa definicji: 
WZORZEC KULTUROWY
Treść wpisu: 

 "Jest on na pewno wytworem ludzi i częścią ich zachowań. Wytwory i zachowania wchodzą w zakres wzorca kulturowego, gdy są powielane bądź powtarzane przez dane indywidua i przekazywane sobie przez nie, głównie z pokolenia na pokolenie. Wzorcem mogą być te wytwory i ta część zachowania, które uzyskuje się przez pominięcie procesów biologicznych, przypadków i modyfikacji doraźnie dokonywanych przez jednostkę. Na przykład wzorcem jest norma (społeczna, prawna czy moralna), podobnie zwyczaj, konwenans, tabu itd. Niemal zbędne jest podkreślanie, że wzorce dotyczą bardzo ogólnych, jak i bardzo szczegółowych wytworów i zachowań.

Wzorce kulturowe, będące przede wszystkim wytworami i częściami zachowań ludzi, są również nakierowane na dowolne inne wytwory i zachowania; niekiedy są także kierowane same na siebie."

Rodzaj słownika: 
Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Daniel Jabłoński, Lech Ostasz, Mapa wzorców kulturowych, Olsztyn: Wyd. ADIAFORA, 2006, s. 9.
Dodane przez: 
Węzeł warmińsko-mazurski