TELEWIZJA PUBLICZNA

Nazwa definicji: 
TELEWIZJA PUBLICZNA
Treść wpisu: 


Tworzy ją spółka "Telewizja Polska Spółka Akcyjna" powołana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych. Telewizja publiczna realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Stan na 10.12.2013 r.

Rodzaj słownika: 
Słownik kultury GUS
Dodane przez: 
Węzeł centralny