PUBLICYSTYKA

Nazwa definicji: 
PUBLICYSTYKA
Treść wpisu: 

Publicystyka (łac.) – Subiektywne gatunki wypowiedzi w środkach komunikacji społecznej (prasa, radio, telewizja, Internet, książka, wydawnictwa jednorazowe) na publicznie interesujące w danym momencie tematy[1]. Typowe rodzaje publicystyki:
 - pozaprasowa (traktaty, rozprawy, pisma ulotne);
- prasowa (artykuły, felietony, reportaże);
- radiowa, telewizyjna i filmowa.
Wypowiedź publicystyczna interpretuje i ocenia fakty z przyjętego przez autora punktu widzenia, zaś jej celem jest wpływ na opinię publiczną. Dzieje publicystyki sięgają początków piśmiennictwa (retoryka rzymska), a szerokie jej rozpowszechnienie i masowość oddziaływania umożliwił najpierw wynalazek druku, potem radia, telewizji i wreszcie Internetu[2]. więcej

Rodzaj słownika: 
Słownik Wikipedii
Dodane przez: 
Węzeł centralny