ŁAŃCUCH SYNTAGMATYCZNY

Nazwa definicji: 
ŁAŃCUCH SYNTAGMATYCZNY
Treść wpisu: 

"Prototypowymi przykładami łańcucha syntagmatycznego są litery formujące słowo pisane, słowa formujące zdanie lub sekwencje zapisów muzycznych naniesionych na partyturę muzyczną dla wskazania <melodii>."

Rodzaj słownika: 
Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Edmund Leach, Kultura i komunikowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2010 (1976), s. 22.
Dodane przez: 
Węzeł centralny