TOWAR

Nazwa definicji: 
TOWAR
Treść wpisu: 

towar, ekon. produkt przeznaczony na sprzedaż;

występuje w gospodarce towarowo-pieniężnej, charakteryzującej się społecznym podziałem pracy oraz posługiwaniem się pieniądzem w procesach wymiany; towarem nie są produkty nie przeznaczone na sprzedaż, np. produkty rolne konsumowane przez rolników; towar ma wartość użytkową — zdolność do zaspokajania potrzeb oraz, czego nie mają np. dobra wolne, wartość wymienną odzwierciedlaną przez cenę. więcej
Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Dodane przez: 
Węzeł centralny