BADANIE PILOTAŻOWE

Nazwa definicji: 
BADANIE PILOTAŻOWE
Treść wpisu: 

Wg Janusza Sztumskiego (1999): "Zanim przystąpimy do zasadniczych badań wskazanym jest przeprowadzenie badań pilotażowych dla upewnienia się o rzeczywistej gotowości do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia  badawczego. Celem tego rodzaju badań jest: 1) uściślenie wiedzy, jaką posiadamy o środowisku, w którym zamierzamy przeprowadzić badania oraz 2) sprawdzenie przydatności technik i narzędzi badawczych, jakie zostały przygotowane. Badania pilotażowe są jak gdyby swoistą próbą generalną przed właściwymi badaniami, która jest szczególnie wskazana wówczas, gdy teren badań nie jest zbyt dobrze znany i brak nam pewności czy zamierzone badania zostały właściwie przygotowane, m.in. ze względu na dobór technik i narzędzi badawczych."

Rodzaj słownika: 
Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Janusz Sztumski, Wstęp do metod i technik badawczych badań społecznych, Katowice: "Śląsk", 1999, s.40.
Dodane przez: 
Węzeł centralny