KOMUNIKACJA

Nazwa definicji: 
KOMUNIKACJA
Treść wpisu: 

Wg  Warrena Weavera 1949 (2007): "Słowo komunikacja będzie tu używane w znaczeniu bardzo szerokim, włączającym wszystkie procesy, za pomocą których jeden umysł może wpływać na inny. Oczywiście taka definicja uwzględnia nie tylko język pisany lub mówiony, lecz także muzykę, sztuki plastyczne, teatr, taniec, a więc faktycznie całość ludzkich zachowań."

Rodzaj słownika: 
Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Claude Shannon, Warren Weaver, The Mathematical Theory of Communication, Urbana 1949, s.31.; cyt. za: Yves Winkin, Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych, Warszawa: Wyd. UW, 2007, s. 30.
Dodane przez: 
Węzeł centralny