MANIERA

Nazwa definicji: 
MANIERA
Treść wpisu: 

Wg Słownika Terminów Plastycznych (1974): (...) (włoski - sposób) - 1. specyficzny, charakterystyczny dla określonego kręgu (lub artysty) sposób kształtowania dzieła. Termin wprowadzony w okresie renesansu we Włoszech jako równoznaczny z pojęciem → stylu; 2. - inaczej: styl indywidualny; 3. - zmanierowanie, sztuczność, dziwaczność; 4. powierzchowne naśladownictwo zewnętrznych znamion stylu.

Wg Guillaume Janneau Encyklpedii Sztuki Dekoracyjnej (1978): Maniera jest natomiast systemem, wyrozumowaną metodą postępowania.

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Krystyna Zwolińska, Zdzisław Malicki, Słownik Terminów Plastycznych, Warszawa: WP,1974, s.169.
Guillaume Janneau, Encyklpedia Sztuki Dekoracyjnej, Warszawa: WAIF, 1978, s.263.
Dodane przez: 
Węzeł centralny