WIEDZA

Nazwa definicji: 
WIEDZA
Treść wpisu: 

Robert Merton (1968): "Nawet pobieżne przyjrzenie się wystarczy, by wskazać, że termin <wiedza> był tak szeroko pomyślany, iż odnosi się do każdego typu idei i sposobów myślenia od wierzeń ludowych po ścisłą naukę. Wiedza często jest w takim stopniu łączona z <kulturą>, że niemal bez różnicy utrzymuje się, iż nie tylko nauka właściwa jest <uwarunkowana egzystencjalnie>, ale że dotyczy to także przekonań etycznych, założeń poznawczych, stwierdzeń doświadczalnych, sądów syntetycznych, przekonań politycznych, kategorii myślowych, teorii eschatologicznych, norm moralnych, założeń ontologicznych i obserwacji faktów empirycznych. Zachodzi oczywiście pytanie, czy te rozmaite rodzaje <wiedzy> pozostają w tym samym stosunku do swej podstawy poznawczej, czy też trzeba rozróżniać odmienne sfery wiedzy, właśnie ze względu na różnice w owym stosunku."

Rodzaj słownika: 
Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Robert Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: PWN, 1982, s.503.
Dodane przez: 
Węzeł centralny