TOŻSAMOŚĆ

Nazwa definicji: 
TOŻSAMOŚĆ
Treść wpisu: 

Wg Słownika psychologii (2000): „Tożsamość osobista to zbiór samookreśleń, za pomocą których jednostka opisuje własną osobę, różnicując między Ja i Inni Ludzie w kategoriach Ja – nie-Ja. (...) Tożsamość społeczna to zbiór samookreśleń, za pomocą których jednostka opisuje własną osobę, różnicując między My a Inni Ludzie, w kategoriach My – nie-My (Oni).  (...) W kwestii relacji między tożsamością indywidualną można wyróżnić trzy stanowiska teoretyczne: 1. tożsamość społeczna jest instrumentalna wobec osobistej i w niej się zawiera; 2. tożsamość społeczna jest wyższą rozwojowo, późniejszą formą tożsamości; 3. oba rodzaje tożsamości są równorzędne i pełnią odrębne funkcje."

Wg Encyklopedii Socjologii  (2002): "Pojęcie tożsamości w socjologii i psychologii społecznej odnosi się najczęściej do sfery autodefinicji aktora społecznego - indywidualnego i zbiorowego. Można w związku z tym określić je jako zbiór wyobrażeń, sądów i przekonań owego autora o samym sobie."

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Arthur S. Reber, Słownik psychologii. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”, 2000, s.767.
Zbigniew Bokszański,Tożsamość, (w:) Encyklopedia Socjologii, t.4, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002, s.252.
Dodane przez: 
Węzeł centralny