FILHARMONIA

Nazwa definicji: 
FILHARMONIA
Treść wpisu: 

Zawodowa instytucja dysponująca stałym zespołem wykonawczym złożonym z instrumentalistów i śpiewaków pod kierunkiem dyrygenta, mająca na celu organizowanie koncertów i rozpowszechnianie muzyki głównie poważnej. Status "filharmonii" nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Stan na dzień 04.12.2013 r.

Rodzaj słownika: 
Słownik kultury GUS
Dodane przez: 
Węzeł centralny