MORFEM

Nazwa definicji: 
MORFEM
Treść wpisu: 

Wg Romana Jakobsona i Morrisa Halle (1962): "Przez analizę lingwistyczną złożone fragmenty tekstu zostają stopniowo podzielone na morfemy, które są ostatecznymi składnikami (ultimate constituents) mającymi właściwe im znaczenie. Te najmniejsze przekaźniki znaczenia dzielą się z kolei na ostateczne składniki, mogące służyć do odróżniania jednego morfemu od drugiego. "

Rodzaj słownika: 
Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Roman Jakobson, Morris Halle, Podstawy języka, Wyd. Ossolineum, 1964, s. 36.
Dodane przez: 
Węzeł centralny