Źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydaniasortuj rosnąco Autor Miejsce wydania
Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej 2014 Weronika Grozdew-Kołacińska (red.) Warszawa
Miejsce kultury w stosunkach polsko-białoruskich po 2004 r. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Helena Głogowska. 2014 Emilia Czerwińska Białystok
Wpływ przynależności do subkultury hip- hopowej na tożsamość człowieka. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2014 Bartosz Kolenda Białystok
Nowi mieszkańcy wsi. Analiza stosunków sąsiedzkich i więzi z miejscem zamieszkania na przykładzie wybranej miejscowości w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Agnieszka Dekarz Białystok
Podział władzy i obowiązków we współczesnej rodzinie wiejskiej na podstawie wywiadów jakościowych z mieszkańcami wsi Burniszki w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Julita Rudziewicz Białystok
Mniejszość białoruska w Polsce. Aktualne położenie polityczne i kulturowe. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Piotr Chomik. 2014 Emilia Jeneralczuk Białystok
Członkostwo w organizacjach pozarządowych w świetle koncepcji kapitału społecznego na przykładzie białostockiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Joanna Wąsik Białystok
Miasto nasze i nie nasze. Formalne i nieformalne grupy młodzieżowe w przestrzeni miasta Białegostoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2014 Tomasz Stankiewicz Białystok
Miejsce i rola młodzieży w małomiasteczkowej społeczności lokalnej na przykładzie Suchowoli. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2014 Anna Kosacka Białystok
Aktywność społeczna osób starszych na przykładzie działalności Białostockiego Centrum Seniora. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2014 Karolina Januszkiewicz Białystok
Kultura pogranicza na przykładzie Bielska Podlaskiego. Praca Licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Andrei Harbatski. 2014 Magdalena Gołębiecka Białystok
Fundacja "Pogranicze" jako popularyzator wielokulturowości. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Piotr Chomik. 2014 Monika Maksimowicz Białystok
Podejmowane działania białoruskiej mniejszości narodowej na rzecz zachowania swojej tożsamości po 1945 roku. Praca Magisterska. Promotor: dr Artur Konopacki. 2014 Joanna Dudek Białystok
Kultura spędzania czasu wolnego na przykładzie trzech pokoleń w społeczeństwie polskim. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Czesław Dziekanowski. 2014 Anna Frączek Białystok
"Psychologia Rozwojowa" nr 1/19, Narracja matki o dziecku w okresie prenatalnym 2014 Joanna Matuszczak-Świgoń Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 1/19, Obraz Boga u młodzieży wyznania katolickiego 2014 Beata Kostrubiec-Wojtachnio, Małgorzata Tatala Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 1/19, Wartości ostateczne a poczucie bezpieczeństwa u studentów o różnym poziomie empatii 2014 Stanisław Głaz Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 2/19, Rola systemu lustrzanych neuronów w rozwoju języka i komunikacji interpersonalnej 2014 Jan Rostowski, Teresa Rostowska Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/19, Odkrywanie kompetencji komunikacyjnych niemowląt. Skala Wczesnej Komunikacji Społecznej jako przykład narzędzia pomiarowego 2014 Marta Białecka-Pikul, Małgorzata Karwala, Małgorzata Stępień-Nycz, Arkadiusz Białek Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/19, Przemiana duchowa jako kluczowe pojęcie psychologii rozwoju człowieka 2014 Paweł Socha Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/19, Naśladowanie a uczenie się przez obserwację.Porównanie perspektywy analizy zachowania i teorii społecznego uczenia się 2014 Przemysław Bąbel, Paweł Ostaszewski, Monika Suchowierska Kraków
Arteterapia. Inspiracje i wartości 2014 Tomasz Rudowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr 1/2014 Małe i wielkie inicjacje na drodze bohatera 2014 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2014 , Fenomen duchowości ateistycznej 2014 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2014, Wewnętrzny bohater na drodze indywiduacji 2014 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2014, Idea tolerancji w XVII-wiecznej Europie 2014 Jerzy Kolarzowski Warszawa
Bezdzietność, perspektywa społeczno kulturowa 2014 Barbara Dolińska Sopot
Żydowski Białystok i jego diaspora 2014 Rebecca Kobrin Sejny
Detal. Historia malarstwa w zbliżeniu 2013 Daniel Arasse; tłum.:Anna Arno Kraków
Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne 2013 Beata Hoffmann Kraków
Aktywizacja w Polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich Welfare States? 2013 Marek Rymsza Warszawa
Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu 2013 Magdalena Dudkiewicz Warszawa
Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego 2013 Eliza Czerwińska, Radosław Pawelec (red.) Warszawa
Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne 2013 Aleksandra Daszkowska-Kamińska, Aleksandra Gołdys, Maria Makowska, Agata Urbanik Warszawa
Kultura w systematyce Alfreda L.Kroebera i Clyde'a Kluckhohna 2013 Robert Boroch Warszawa
Obraz rodziny na przykładzie wybranych seriali obyczajowych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Wojciech Wądołowski. 2013 Emilia Łapińska Białystok
Radio Racja jako medium mniejszości białoruskiej. Praca Licencjacka. Promotor: dr Wojciech Wądołowski. 2013 Anna Kalinowska Białystok
Tożsamość społeczna w epoce ponowoczesnej na przykładzie prac Zygmunta Baumana.Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Jacek Sieradzan. 2013 Kamila Kolesińska Białystok
Rodzina i przeobrażenia funkcji współczesnych rodzin. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2013 Hanna Jasielczuk Białystok
Niesłyszący jako mniejszość społeczna w Polsce, na przykładzie języka i kultury głuchych mieszkających w Białymstoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2013 Katarzyna Wojno Białystok
Aktywność społeczna osób starszych i jej uwarunkowania na przykładzie mieszkańców Olecka w województwie warmińsko-mazurskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Karolina Morusiewicz Białystok
Grupy samopomocy jako forma kapitału społecznego na przykładzie wybranych grup działających w Białymstoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Diana Sochoń Białystok
Organizacje religijne jako forma kapitału społecznego na przykładzie Stowarzyszenia Oratorium św. Jana Bosko w Suwałkach. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Karolina Czokajło Białystok
Stosunki etniczne w Białymstoku na podstawie wywiadów z przedstawicielami organizacji mniejszości narodowych i etnicznych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Jarosław Gawryluk Białystok
Kapitał społeczny mieszkańców wsi zróżnicowanej wyznaniowo na przykładzie miejscowości Malesze w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Anna Niewińska Białystok
Kapitał społeczny mieszkańców wsi na przykładzie miejscowości Biała Woda w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Agnieszka Kochańska Białystok
Kapitał społeczny mieszkańców wsi zróżnicowanej kulturowo na przykładzie wybranej miejscowości w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Dawid Sulkiewicz Białystok
Pracownik etatowy, czy działacz społeczny? Echa globalnych tendencji w myśleniu i działaniach białostockich kreatorów życia kulturalnego. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Adam Zyskowski Białystok
Kultura popularna i kontrkultura a konsumpcja w społeczeństwie ponowoczesnym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Magdalena Kowalczuk Białystok
Reklama społeczna jako instrument kształtowania postaw i zachowań. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Katarzyna Rynkiewicz Białystok
Realizacja polityki wielokulturowości na przykładzie Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Edmund Dmitrów. 2013 Magda Skindzielewska Białystok
Kultura ludowa mieszkańców Podlasia jako międzynarodowa atrakcja turystyczna. Praca magisterska. Promotor: prof.dr hab. Bazyli Poskrobko. 2013 Paulina Dmitruk Białystok
"Przegląd Psychologiczny" nr 1/ 56 Człowiek – zwierzę werbalne: wprowadzenie do Teorii Ram Relacyjnych 2013 Paweł Ostaszewski, Stanisław Malicki Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 3/56 Związek postaw wobec pieniądza z postawą wobec euro. Przypadek Polski i Słowacji 2013 Adam Biela, Katarzyna Surowiec Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 4/56 Świadomość marki, style spędzania wolnego czasu i preferencje materialistyczne dzieci 2013 Anna Maria Zawadzka, Dorota Dykalska-Bieck Lublin
Studia Psychologiczne" nr 2/51 Strukturalne właściwości koncepcji siebie a poczucie tożsamości. Fakty i artefakty w pomiarze spójności i złożoności koncepcji siebie. 2013 Aleksandara Pilarska, Anna Suchańska Warszawa
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/19, Aspiracje materialistyczne młodzieży w kontekście preferowanych wartości i dobrostanu 2013 Anna M. Zawadzka Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/19, Style aktualizacji siebie u studentów o różnym poziomie osiągnięć artystycznych 2013 Urszula Gembara Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/19, W poszukiwaniu mechanizmów zmiany priorytetów w rozwoju społecznym 2013 Marzanna Farnicka, Hanna Liberska Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/19, Interwencja edukacyjna czyli jak przekonać Gadziów, że nie każdy Cygan kradnie konie 2013 Katarzyna Popiołek, Małgorzata Wójcik Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/19, Poza „czarno-białą” perspektywą widzenia świata: heterogeniczność wartościowania a przejawy przychylności Obcym 2013 Maria Jarymowicz Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/19, Jakość życia w przestrzeniach zurbanizowanych – definicje, podsumowanie wyników badań oraz problemy metodologiczne 2013 Michał Dębek, Bożena Janda-Dębek Poznań
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/18, Twórcze przedszkolaki w percepcji rodziców i nauczycieli 2013 Dorota Kubicka Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/18, Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego 2013 Karolina Byczewska-Konieczny, Magdalena Kosno, Małgorzata Stępień-Nycz Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 4/18, Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania 2013 Maria Kielar-Turska Kraków
Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej 2013 Kathy Charmaz Warszawa
Wrastanie w kulturę 2013 Elżbieta Dryll Warszawa
Kształtowanie się struktury i hierarchii wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości 2013 Jan Cieciuch Warszawa
Dizajn pogranicza 2013 Red. Filip Pazderski Białystok
Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych 2012 Mieke Bal,; tłum.: Marta Bucholc Warszawa
Komunikacja wizualna 2012 Piotr Francuz (red.) Warszawa
Koncepcja "sztuki prymitywnej". Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu 2012 Hanna Schreiber Warszawa
"Nauka i szkolnictwo wyższe", nr 1/39 Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze". Wyniki badań 2012 Adam Gałkowski (red. tomu) Warszawa
Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku 2012 Sławomir Czarnecki, Maciej Dzierżanowski, Martyna Grabowska, Jakub Knera, Lesław Michałowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Krzysztof Stachura, Stanisław Szultka, Piotr Zbieranek Gdańsk
Od hałdy do kultury 2012 red. Krzysztof Skalski, Łukasz Gaweł Kraków
Dzieci Sieci - kompetencje komunikacyjne najmłodszych 2012 red. Piotr Siuda, Grzegorz D. Stunża Gdańsk
Mom jo skarb... Smaki tradycji dolnośląskich 2012 Elżbieta Berendt (red.) Wrocław
Podlasie w literaturze - literatura Podlasia (po 1989 roku) 2012 Red. Marek Kochanowski i Katarzyna Kościewicz Białystok
Pogranicze. O odradzaniu się kultury. 2012 Dorota Sieroń-Galusek, Łukasz Galusek Wrocław
Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość. 2012 Krzysztof Czyżewski, Joanna Kulas, Mikołaj Golubiewski (red.) Sejny
Tożsamość kulturowa społeczności regionalnej Kurpiowszczyzny na przykładzie mieszkańców Nowogrodu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Anna Bastek Białystok
Przemiany wzorów małżeństwa i rodziny współczesnej na przykładzie młodych mieszkańców Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Paulina Chodkowska Białystok
Tradycje świąt Bożego Narodzenia we wsi "katolickiej" i "prawosławnej": socjologiczna analiza komparatystyczna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Siarhei Yatskevich. 2012 Ewa Pisowocka Białystok
Zmiana instytucjonalna podmiotów polityki kulturalnej w Białymstoku w warunkach kształtowania się społeczeństwa sieci. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2012 Magdalena Stachurska Białystok
Rozwój społeczno-gospodarczy dużego miasta na przykładzie Białegostoku w latach 2006-2010. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Karolina Chodorowska Białystok
Współczesne modele życia rodzinnego w środowisku wiejskim. Praca licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2012 Ewa Broniek Białystok
Postrzeganie swojej tożsamości narodowej przez Białorusinów białostockich w zależności od wieku oraz czasu pobytu w Polsce. Praca licencjacka. Promotor: dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska. 2012 Rafał Hrynkiewicz Białystok
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywności ludzi starszych na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2012 Monika Olechno Białystok
Współczesny wymiar polityczno-kulturowy granicy polsko-białoruskiej. Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński. 2012 Joanna Mielko Białystok
"Przegląd Psychologiczny" nr.2/55 Obraz Ja osób zorientowanych homoseksualnie. Badania narracyjne jako możliwość spotkania idiografii z nomotetyką 2012 Anna Cierpka Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 3/55 Wpływ rodziny na skłonność do kupowania 2012 Małgorzata Niesiobędzka Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 4/55 Próby pomiaru regulacyjnej roli ideałów: poziom emocjonalności aksjologicznej a przejawy postaw społecznych 2012 Maria Jarymowicz Lublin
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/8, Zabawa i solidarność społeczna w analizie genetycznej 2012 Błażej Smykowski Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/18, Metoda samobadania wrażliwości kulturowej w procesie diagnozowania 2012 Władysław J. Paluchowski, Anna Słysz, Magdalena Kowalewska Poznań
"Psychologia Rozwojowa" nr 4/17, Humanistyczny Model Wspomagania Rozwoju poprzez zrozumienie świata życia człowieka 2012 Barbara M. Kaja Kraków
Studia z metodologii badań jakościowych.Teoria ugruntowana 2012 Krzysztof Konecki Warszawa
Metoda biograficzna w socjologii. Wybór tekstów 2012 Kaja Kaźmierska (red.) Kraków
Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość. 2012 Lew Zbigniew Starowicz, Waszyńska Katarzyna (red.) Poznań
Komunikacja niewerbalna: płeć i kultura. Wybór zagadnień 2012 Urszula Kusio, Ewa Głażewska Lublin
Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich 2012 Katarzyna Górak-Sosnowska (red.) Sopot

Strony