Źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydania Autorsortuj rosnąco Miejsce wydania
Psychologia kultury 2008 Zenon Waldemar Dudek, Andrzej Pankalla Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr 1/2014 Małe i wielkie inicjacje na drodze bohatera 2014 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2011, Choroba psychiczna: problem medyczny, psychologiczny, społeczny czy kulturowy 2011 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2008, Psychologia kultur świata. Globalizacja, archetypy, tożsamość 2008 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2008, Symboliczna integracja zbiorowej świadomości 2008 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2008, Projekcja i wykluczenie jako przejaw psychologii Cienia 2008 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2008, Myślenie mitologiczne i aktywna wyobraźnia 2008 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2007, Płeć psychologiczna, wzorce kultury i duchowość 2007 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2007, Fantazja twórcza i symbolizowanie doświadczenia 2007 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2006, Neopsychologia a transformacje kultury 2006 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2006, Ogólna teoria nieświadomości. Psychologiczna szyszynka 2006 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2006, Archetypy, tożsamość i psychologia transkulturowa 2006 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2014, Wewnętrzny bohater na drodze indywiduacji 2014 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
Niechciane miasta: migracja i tożsamość społeczna 1998 Zdzisław Mach Kraków
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/17, Polska adaptacja Portretowego Kwestionariusza Wartości Shaloma Schwartza 2011 Zbigniew Zaleski, Jan Cieciuch Poznań
Tożsamość, interakcja, grupa: tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej 1989 Zbigniew Bokszański Łódź
„Portrety obcego” od stereotypu do symbolu 2000 Zbigniew Benedyktowicz Kraków
Dylematy wielokulturowości 2004 Wojciech Kalaga (red.) Kraków
Mgławice dyskursu : podmiot, tekst, interpretacja 2001 Wojciech Kalaga Kraków
Migracja - Europa - Polska 2003 Wojciech Józef Burszta, Jacek Serwański Poznań
Pożegnanie paradygmatu. Etnologia wobec współczesności: studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Burszty 1994 Wojciech Burszta, Jerzy Damrosz (red.) Warszawa
Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia 2008 Wojciech Burszta Warszawa
Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje  1998 Wojciech Burszta Warszawa
Kwestionariusze osobowości 2011 Włodzimierz Zeidler (red.) Warszawa
Wierszalin: reportaż o końcu świata trzydzieści lat później. 1999 Włodzimierz Pawluczuk Białystok
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/18, Metoda samobadania wrażliwości kulturowej w procesie diagnozowania 2012 Władysław J. Paluchowski, Anna Słysz, Magdalena Kowalewska Poznań
Chłop polski w Europie i Ameryce 1976 William Thomas, Florian Znaniecki  Warszawa
Historie życia a psychobiografia : badania teorii i metody 1992 William McKinley Runyan Warszawa
Edukacja kulturalna w środowisku wsi i małego miasta 1997 Wiesława Pielasińska (red.) Warszawa
"Psychologia rozwojowa", nr 4/13, Zdolności twórcze a uzdolnienia kierunkowe 2008 Wiesława Limont, Marzena Trela Kraków
Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym 2006 Wiesław Theiss, Bohdan Skrzypczak (red.) Warszawa
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/9, Psychologiczne funkcje narzekania 2003 Wiesław Baryła, Aleksandra Szymków, Bogdan Wojciszke Poznań
Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej 2014 Weronika Grozdew-Kołacińska (red.) Warszawa
"Psychologia rozwojowa", nr 1/13, Homo ludens – homo mythicus. Nowe podejście do aktywności ludycznej w dorosłości 2008 Wanda Zagórska Kraków
Antropologia współczesności.Wiele światów, jedno miejsce 2007 Waldemar Kuligowski Kraków
Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu 2006 Victor Turner Kraków
Krótka historia cienia 2001 Victor I.Stoichita; tłum.: Piotr Nowakowski Kraków
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2007, Seksualna agresja kobiet 2007 Valentyna Guminska Warszawa
"Psychologia rozwojowa", nr 4/12, W poszukiwaniu przekonujących „dowodów skuteczności” narracyjnych form wspomagania rozwoju człowieka. 2007 Urszula Tokarska Kraków
Komunikacja niewerbalna: płeć i kultura. Wybór zagadnień 2012 Urszula Kusio, Ewa Głażewska Lublin
Transmija kanonu kulturowego mniejszości narodowych: białoruskiej i ukraińskiej w mediach. Na przykładzie telewizji w Białymstoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2005 Urszula Klimczuk Białystok
Kapitał społeczny i kulturowy mniejszości litewskiej w Polsce na przykładzie Sejn i Puńska. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2008 Urszula Jarmołowicz Białystok
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/19, Style aktualizacji siebie u studentów o różnym poziomie osiągnięć artystycznych 2013 Urszula Gembara Poznań
Semiologia Życia Codziennego 1996 Umberto Eco Warszawa
Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności 2002 Ulrich Beck Warszawa
Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich 2006 Ulf Hannerz Kraków
Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych 2009 Tomasz Zarycki Warszawa
Miasto nasze i nie nasze. Formalne i nieformalne grupy młodzieżowe w przestrzeni miasta Białegostoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2014 Tomasz Stankiewicz Białystok
Ojciec we współczesnej rodzinie 2011 Tomasz Sosnowski Kraków
Arteterapia. Inspiracje i wartości 2014 Tomasz Rudowski Warszawa
Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno psychologicznym 2009 Tomasz Rudowski Warszawa
Politrozrywka i politperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku 2009 Tomasz Olczyk Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2014 , Fenomen duchowości ateistycznej 2014 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2008, Maski zachodnioeuropejskiego totalitaryzmu 2008 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2008, Hipoteza charakteru narodowego a kultura 2008 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2008, Ekskluzywizm jako nowy apartheid 2008 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2008, Idea a percepcja zmysłowa i intuicja 2008 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2007, Nieświadomość rodzinna. Rozważania na podstawie psychologii losu Lipota Szondiego 2007 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2007, Piekło w wymiarze egzystencjalnym i kulturowym 2007 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2006, Kultura a wolność 2006 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2006, Między tragiczną alienacją a nadzieją zbawienia. Antropologia Freuda i Junga 2006 Tomasz Olchanowski Warszawa
Kobiecość i męskość w percepcji młodzieży akademickiej 2010 Tomasz Bajkowski Warszawa
Teoria klasy próżniaczej 1998 Thorstein Veblen Warszawa
Dyskurs jako struktura i proces 2001 Teun A. van Dijk (red.) Warszawa
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/13, Problem eutanazji z punktu widzenia psychologa 2007 Teresa Świrydowicz Poznań
Nikt nie rodzi się kobietą 1982 Teresa Hołówka (red.) Warszawa
Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej 2011 Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski (red.) Poznań
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2008, Labirynt, czyli mityczne źródła rozumu 2008 Szymon Kurpanik Warszawa
Kompetencje kulturowe migrantów ze wsi do "pozawiejskiego świata" na przykładzie gminy Trzcianne. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2011 Sylwia Sadowska Białystok
Zróżnicowanie kulturowe mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego jako kapitał. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2010 Sylwia Makarewicz Białystok
O fotografii 2009 Susan Sontag Kraków
Pomiędzy historią a teorią literatury 1975 Stefania Skwarczyńska Warszawa
Śladami podhalańskiej mody. Studium z zakresu historii stroju górali podhalańskich 2007 Stanisława Trebunia-Staszel Kościelisko
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1-2/6, Narcyzm jako czynnik modyfikujący twórcze aspekty osobowości 2000 Stanisława Steuden, Paweł Nowak Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/9, Wpływ zmiennych egzystencjonalnych na skutki przeżycia religijnego 2003 Stanisław Głaz Poznań
"Psychologia Rozwojowa" nr 1/19, Wartości ostateczne a poczucie bezpieczeństwa u studentów o różnym poziomie empatii 2014 Stanisław Głaz Kraków
Muzyka w kulturze. Wprowadzenie do Etnomuzykologii 1995 Sławomira Żerańska-Kominek Warszawa
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/11, Metacecha: kontrowersje i użyteczność w badaniach psychologicznych 2005 Sławomir Jarmuż Poznań
Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku 2012 Sławomir Czarnecki, Maciej Dzierżanowski, Martyna Grabowska, Jakub Knera, Lesław Michałowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Krzysztof Stachura, Stanisław Szultka, Piotr Zbieranek Gdańsk
Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach 2009 Sarah Pink Kraków
Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady 2008 Ryszard Stachowski, Włodzisław Zeidler (red.) Warszawa
Postmodernizm: antologia przekładów 1997 Ryszard Nycz (red.) Kraków
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/10, Tożsamość człowieka i zaangażowanie w działalność proekologiczną 2004 Ryszard Kulik Poznań
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2-3/2009, „Gdybym miłości nie miał, byłbym niczym”. Kilka uwag o celibacie 2009 Ryszard Kozłowski Warszawa
Wzory kultury 1966 Ruth Benedict Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2008, Kultura współczesna: autentyzm a zawłaszczenie 2008 Rostislaw Wygranienko Warszawa
"Psychologia Edukacja i Społeczeństwo", nr 2/2, Akt twórczy jako osobliwość procesów poznawczych 2005 Roman Zawadzki Warszawa
Sztuka ludowa w Polsce 1960 Roman Reinfuss Kraków
W poszukiwaniu istoty języka, t.1 1989 Roman Jakobson Warszawa
O dziele literackim: badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury 1960 Roman Ingarden Warszawa
Studia z estetyki, t.1 1957 Roman Ingarden Warszawa
Studia z estetyki, t. 2 1958 Roman Ingarden Warszawa
Mitologie 2000 Roland Barthes Warszawa
Światło obrazu: uwagi o fotografii  1996 Roland Barthes Warszawa
Gry i ludzie 1997 Roger Caillois Warszawa
Antropologia codzienności 2000 Roch Sulima Kraków
Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim 2006 Robert Fudala, Mirosław Kowalewski Kraków
Kultura w systematyce Alfreda L.Kroebera i Clyde'a Kluckhohna 2013 Robert Boroch Warszawa
Geje i lesbijki. Życie i kultura 2009 Robert Aldrich Kraków
Aksjotyczne przestrzenie kultury 2005 Renata Tańczuk, Dorota Wolska (red.) Wrocław

Strony