Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydaniasortuj rosnąco Autor Promotor Miejsce wydania
Nieświadomość podtrzymywania i powielania zachowań przemocy (praca licencjacka) 2013 Bartłomiej Szczypek dr Tomasz Sobierajski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura muzyki elektronicznej w kontekście związanych z nią substancji odurzających (praca licencjacka) 2013 Rafał Tuzinowski dr Beata Hoffmann Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Poeta i naród - zaproszenie do Rymkiewicza (praca licencjacka) 2013 Michał Florysiak dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Karnawał brazylijski jako forma zabawy (praca licencjacka) 2013 Natalia Janikowska dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesna lewica i filozoficzne dziedzictwo Carla Schmitta. Wokół prac Chantal Mouffe i Giorgio Agambena (praca licencjacka) 2013 Jakub Krzeski dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczność forum internetowego Orion 2012 a koniec świata (praca licencjacka) 2013 Ryszard Łuczyn dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzi pielgrzymi. Społeczny wymiar uczestnictwa młodzieży w Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitarnej na Jasną Górę (praca licencjacka) 2013 Joanna Skrzypowska dr Marcin Sińczuch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym w perspektywie wybranych teorii socjologicznych (praca licencjacka) 2013 Norbert Sosik dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy (praca licencjacka) 2013 Katarzyna Cymborska dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Edukacyjna rola seriali telewizyjnych na przykładzie serialu Ranczo (praca licencjacka) 2013 Aleksandra Blajer dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kult ciała jako zjawisko społeczne i jego przejawy (praca licencjacka) 2013 Natalia Halicka dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek mężczyzny w prasie kobiecej, na przykładzie fotografii w Cosmopolitan i Przyjaciółce (praca licencjacka) 2013 Karolina Michalak dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zdrowie – utopia czy osiągalny cel? (praca licencjacka) 2013 Joanna Zakrzewska dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza zjawiska globalnych ruchów społecznych (praca licencjacka) 2013 Anna Bogumił dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Problem agresji wśród młodzieży (praca licencjacka) 2013 Aleksandra Doda dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ciało zagubione - analiza wizerunków cielesności w sztuce współczesnej (praca licencjacka) 2013 Aleksandra Jagodzińska dr Iwona Oliwińska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Funkcjonowanie mieszkańców instytucji totalnej (w ujęciu Ervinga Goffmana) na przykładzie hitlerowskich obozów koncentracyjnych (praca licencjacka) 2013 Jakub Morawski dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Praktyki kulinarne młodych dziennikarzy (praca licencjacka) 2013 Paweł Olek dr Iwona Oliwińska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozwód jako zjawisko wielowymiarowe. Zmiany w obrazie zjawiska rozwodu (praca licencjacka) 2013 Małgorzata Gutowska dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elastyczne formy zatrudnienia – wybrane aspekty (praca licencjacka) 2013 Agata Opara dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka zawodowa fotografa wojennego (praca licencjacka) 2013 Wojciech Kaszlej dr Tomasz Olczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Porównawcza analiza zawartości Faktów i Wiadomości (praca licencjacka) 2013 Maciej Pawłowski dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesny menadżer (praca licencjacka) 2013 Aneta Haraburda dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sex i Gender - biologiczne i kulturowe uwarunkowania postrzegania kategorii płci (praca licencjacka) 2013 Karolina Żelechowska dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rytuał między jawą a snem (praca magisterska) 2013 Małgorzata Szadkowska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kompetencje kulturowe w kulturze masowej - analiza serialu "Veronica Mars" (praca magisterska) 2013 Katarzyna Zaniewska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kreowanie obrazu rzeczywistości na pierwszej stronie Faktu, w okresie prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 roku (praca magisterska) 2013 Agata Skrętowska prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Czystość i brud w przestrzeni mieszkalnej - analiza antropologiczna (praca magisterska) 2013 Michał Tragarz prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Animacja kultury na rzecz społeczności lokalnych - na przykładzie inicjatyw podejmowanych w Warszawie (praca magisterska) 2013 Agata Pikuła dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Debata medialna na temat in vitro na przykładzie Gościa Niedzielnego i Gazety Wyborczej (praca magisterska) 2013 Jan Wałaszek prof. UW dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Lęk przed przestępczością (praca magisterska) 2013 Elżbieta Buczyńska prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Substancje psychoaktywne w twórczości (praca magisterska) 2013 Iwona Gregorowicz prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ślub i wesele - współczesne ceremonie (praca magisterska) 2013 Paulina Kmiecińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Działalność organizacji strażniczej w gminie wiejskiej na przykładzie gminy Stanisławów (praca magisterska) 2013 Piotr Pajka prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety biznesu i ich role w rodzinie (praca magisterska) 2013 Agnieszka Rak prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ciało w społeczeństwie czy społeczeństwo w ciele. O nagim ciele jako nośniku znaczeń (praca magisterska) 2013 Agata Ziółkowska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Walka o legalizację marihuany w Polsce. Analiza działań ruchu Wolne konopie (praca magisterska) 2013 Edyta Zyśk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mali rycerze Hochlandu - reklama w świecie przedszkolaka (praca magisterska) 2013 Joanna Ostapiak prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Narracje litotyczne w wielkiej narracji teatru antropologicznego na przykładzie Teatru Węgajty/Projektu Terenowego. Studium przypadku (praca magisterska) 2013 Kamila Paprocka prof. UW dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wszelką rewolucje artystyczną wywołuje kawiarnia. Kulturotwórcza rola Klubokawiarni Chłodna 25 (praca magisterska) 2013 Daniel Przygoda prof. UW dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rzeźba społeczna jako przykład sztuki stosowanej w przestrzeni publicznej (praca magisterska) 2013 Łukasz Strzelczyk prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka zawodowa fotoreportera prasowego (praca magisterska) 2013 Bartłomiej Sawka prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mężczyzna jako mąż i ojciec w rodzinie - różnice pokoleniowe (praca magisterska) 2013 Katarzyna Józeforska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zacieranie się różnic między płciami (praca magisterska) 2013 Marta Półkoszek prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
System szkolenia mediatorów oraz proces profesjonalizacji zawodu mediatora (praca magisterska) 2013 Małgorzata Rojek dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Być sobą w społeczeństwie ponowoczesnym - analiza treści magazynu SENS w zakresie popularyzacji wzorów samorealizacji (praca magisterska) 2013 Eliza Kruszewska dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesne rodziny wielopokoleniowe - układ relacji wewnętrznych (praca magisterska) 2013 Magdalena Kopycińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Czas wolny jako wskaźnik zainteresowań młodzieży - uczniów z prywatnego międzynarodowego liceum w Warszawie (praca magisterska) 2013 Agnieszka Szpakowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Odchodzenie z rodziny - wkraczanie w dorosłość (praca magisterska) 2013 Maria Jóźwicka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Możliwość kompromisu w konflikcie palestyńsko - izraelskim. Postawy młodych izraelskich żydów względem rozwiązań obecnych w dyskursie politycznym (praca magisterska) 2013 Karolina Kochanowska dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kryzys męskości? Analiza różnych modeli męskości w popularnej, męskiej prasie lifestylowej (praca magisterska) 2013 Marta Mackiewicz prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Okultyzm jako zjawisko społeczne (praca magisterska) 2013 Piotr Elwertowski prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Gust nasz pospolity - analiza upodobań architektonicznych Polaków (praca magisterska) 2013 Błażej Prośniewski prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Nierejestrowane zatrudnianie Polaków w Brukseli (praca magisterska) 2013 Grażyna Wratny prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Oblicza sukcesu kobiet w ponowoczesnej Polsce (praca magisterska) 2013 Aleksandra Cieniewska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie rodzeństwa w okresie dzieciństwa i dorosłości (praca magisterska) 2013 Adrianna Steć prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wirtualny świat nastolatków - znaczenie gier komputerowych (praca magisterska) 2013 Anna Piechutowska prof. dr hab. Anna Kwak w
Współczesne modele kariery zawodowej. Analiza preferencji i doświadczeń zawodowych informatyków (praca magisterska) 2013 Lidia Bogucka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dyskryminacja w rekrutacji na polskim rynku pracy (praca magisterska) 2013 Olga Czeranowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne aspekty palenia papierosów (praca magisterska) 2013 Justyna Kolczyńska prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Strach przed wiktymizacją oraz obraz miasta w świadomości mieszkańców warszawskich dzielnic (praca magisterska) 2013 Justyna Stasiak prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza wybranych źródeł innowacji technologicznych (praca magisterska) 2013 Agnieszka Stężycka prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Nowe formy promocji kultury w telewizji, na przykładzie kanału tematycznego TVP Kultura (praca magisterska) 2013 Marcin Kamiński dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Polityka socjalna w Wielkiej Brytanii z perspektywy polskich matek-emigrantek (praca magisterska) 2013 Monika Sokołowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka w polityce - zasady etyki i Komisja Etyki Poselskiej (praca magisterska) 2013 Dawid Kowalski dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek służby cywilnej jako pracodawcy - analiza działań employer branding wybranych urzędów administracji rządowej (praca magisterska) 2013 Elżbieta Półtorak-Lipska dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość młodych Warszawiaków w kontekście przestrzeni miejskiej Warszawy (praca magisterska) 2013 Nina Dobaczewska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
O wpływie przedmiotu na styl życia i relacji człowiek - rower (praca magisterska) 2013 Edyta Flądro dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Terroryzm jako zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa na przykładzie zamachu w Norwegii (praca magisterska) 2013 Katarzyna Karwacka dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Lost in translation? Etos inteligencki w polskiej literaturze pięknej po 1989 roku (praca magisterska) 2013 Marta Mieszczanek dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Od metropolis do biopolis. Planowanie przestrzenne jako narzędzie władzy biopolitycznej. Przykład Warszawy (praca magisterska) 2013 Anna Szylar dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Warszawskie Słoiki jako nowe zjawisko społeczne. Wyjaśnienie problemu na podstawie analizy treści przekazów medialnych oraz przeprowadzonych badań społecznych (praca magisterska) 2013 Julia Kaczmarska dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariat - analiza socjologiczna (praca magisterska) 2013 Natasza Wdowicka dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Homoseksualność w służbach mundurowych (praca magisterska) 2013 Urszula Myziak dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mural jako element społecznej przestrzeni Warszawy (praca magisterska) 2013 Agata Luda prof. dr hab. Joanna Kurczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
"Kobiety 50+" w opinii samych kobiet. (Na przykładzie analiz Kongresu Kobiet i wybranych czasopism kobiecych we współczesnej Polsce) (praca magisterska) 2013 Ewa Szczerba prof. dr hab. Joanna Kurczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Festiwal muzyki psytrance'owej O.Z.O.R.A. jako przykład spotkania psychodelicznego (praca magisterska) 2013 Alicja Biały prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Praga-Północ przeraża czy zachwyca? Dzielnica i jej mieszkańcy z perspektywy organizacji pozarządowych prowadzących działania z dziećmi i młodzieżą (praca magisterska) 2013 Paulina Borzęcka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zwyczaje związane z piciem kawy na początku XXI wieku. Kawa i kawiarnia jako elementy życia towarzyskiego Polaków (praca magisterska) 2013 Katarzyna Jaworek prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Czas wolny i jego organizacja w małych miastach. Analiza sposobu spędzania czasu wolnego mieszkańców Rajgrodu (praca magisterska) 2013 Kinga Łapszys prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Opinie kobiet na temat pornografii (praca magisterska) 2013 Katarzyna Machnowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczno-kulturowe oddziaływanie tańca (praca magisterska) 2013 Katarzyna Przywóska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Od headhuntera do networkera. Analiza funkcji zawodu headhuntera i jego pozycji w sieciach kontaktów budowanych przy użyciu procesów networkingowych. Kim jest headhunter? Jakie miejsce zajmuje w społecznych sieciach kontaktów (praca magisterska) 2013 Monika Wołowicz prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza trwałości i funkcjonowania grupy społecznej na przykładzie grupy internetowej powstałej w reakcji na postawienie krzyża przed Pałacem Prezydenckim (praca magisterska) 2013 Iwona Stefanowicz prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Typologia zachowań podróżnych w pociągowym przedziale w perspektywie dramaturgicznej (praca magisterska) 2013 Barbara Tołłoczko prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Arteterapia jako próba kontaktu/włączenia Innego do sztuki (praca magisterska) 2013 Edyta Umańska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Afroeuropejczyk - człowiek pogranicza? Analiza porównawcza na przykładzie Afropolaków i Afroniemców (praca magisterska) 2013 Judyta Krawczyk-Onyibe prof. UW dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie i funkcje fotografii przedstawiającej cierpienie (praca magisterska) 2013 Alga Mickiewicz-Adamowicz prof. UW dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Najeźdźca i gość. Wizerunek Żyda w Leżajsku (praca magisterska) 2013 Monika Oszmaniec prof. UW dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieca pamięć totalitaryzmu (praca magisterska) 2013 Maria Buko dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Coming out a przemiana tożsamości osób homoseksualnych (praca magisterska) 2013 Natalia Czarniak dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Czynniki wpływające na postawy Polaków wobec homoseksualizmu (praca magisterska) 2013 Agata Dutkowska dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rock w PRL. Analiza biografii, autobiografii i wspomnień (praca magisterska) 2013 Olga Sobolewska dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne uwarunkowania zawodu sportowca na przykładzie tenisisty Rafaela Nadala (praca magisterska) 2013 Joanna Wyczółkowska dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Poprawność polityczna w Polsce - za i przeciw (praca magisterska) 2013 Tadeusz Nagalski dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesny portret ojca (praca magisterska) 2013 Anna Jurczak dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce (praca magisterska) 2013 Edyta Grabarczyk dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Przemiany męskiej tożsamości (praca magisterska) 2013 Sylwia Pacholak dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola Kościoła Katolickiego w procesie transformacji w Polsce na Filipinach (praca magisterska) 2013 Katarzyna Koj prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Monografia socjologiczna zespołu T.Love (praca magisterska) 2013 Jarosław Polak prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony