Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydania Autor Promotorsortuj malejąco Miejsce wydania
Biuro matrymonialne jako miejsce poszukiwania partnera na przykładzie Centrum Zapoznawczego "Duet" (praca magisterska) 2005 Agnieszka Żurawińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Sytuacja irańskich kobiet 25 lat po rewolucji islamskiej w opiniach liderek grup feministycznych (praca magisterska) 2005 Anna Pietruszka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Przerywanie ciąży w Polsce. Opinie o tym zjawisku kobiet z grup oazowych i kobiet nie związanych z Kościołem Katolickim (praca magisterska) 2005 Anna Snopkiewicz prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Równość i dyskryminacja kobiet w Polsce w opiniach współczesnej młodzieży (praca magisterska) 2005 Izabela Pacholska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Metroseksualizm w Polsce. Analiza zjawiska na podstawie opinii mieszkańców Warszawy i okolic (praca magisterska) 2005 Agata Klimaszewska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Partycypacja kobiet we władzy. Przypadek gmin o większościowej reprezentacji kobiet w lokalnych władzach samorządowych (praca magisterska) 2005 Emilia Korytkowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Małżeństwo czy wolne związki - analiza zagadnienia w świetle przeprowadzonych badań własnych (praca magisterska) 2005 Magdalena Stojak prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Obraz Boga, Jezusa Chrystusa, Maryi, Anioła Stróża i Diabła w wyobraźni dzieci (praca magisterska) 2005 Dominika Karasek prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Molestowanie seksualne w służbie zdrowia (praca magisterska) 2005 Małgorzata Miros-Wojciewska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Realizacja prawa pacjenta do informacji w warunkach szpitalnych na przykładzie Instytutu Kardiologii (praca magisterska) 2005 Dorota Krawczyńska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Anarchofeminizm. Idea i organizacje działające w Polsce (praca magisterska) 2005 Joanna Zwierkowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uwodzenie we współczesnym świecie. Opinie kobiet i mężczyzn o sposobach zdobywania partnera (praca magisterska) 2005 Emilia Ułanowicz prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Gracze teleturniejowi. Sylwetki i motywacje uczestników teleturnieju "Najsłabsze Ogniwo" (praca magisterska) 2005 Sylwia Tomaniak prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Postawy wobec śmierci. Zmiany w postrzeganiu zjawiska śmierci na przestrzeni wieków - współczesne podejście na podstawie analizy wywiadów (praca magisterska) 2005 Marta Kazana prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Seksualne wykorzystywanie dzieci. Pedofilia jako problem społeczny w opinii matek dzieci w wieku szkolnym (praca magisterska) 2005 Anna Lewandowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko konwersji na islam w Polsce po 1989 roku - jego przyczyny, uwarunkowania i wpływ na życie jednostek (praca magisterska) 2005 Edyta Oknińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Postawy warszawskich studentek i studentów wobec swobody seksualnej kobiet (praca magisterska) 2005 Marta Koza prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Liberalizm czy rygoryzm w ocenie kontaktów seksualnych z przypadkowym partnerem - opinia studentów Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 roku (praca magisterska) 2005 Marta Grzęda prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Prostytucja. Opinie o zjawisku prostytucji studentów z małego i dużego miasta (praca magisterska) 2005 Anna Łomża prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Prostytucja czy sponsoring? Opinie młodzieży o finansowym wsparciu osób pozostających w intymnych związkach (praca magisterska) 2006 Barbara Królik prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety na rynku pracy w Polsce (praca magisterska) 2006 Marta Stelmaszczyk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim 2006 Katarzyna Koniec prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Problemy społeczno-zawodowe współczesnych pielęgniarek (praca magisterska) 2006 Ewa Magierska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wzór osobowy kobiety w czasopiśmie "Gospodyni" (praca magisterska) 2006 Anna Kucharczyk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Clubbing jako styl życia (praca magisterska) 2006 Karolina Chołuj prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rzeczywistość społeczna kreowana w Zespole Pieśni i Tańca (praca magisterska) 2006 Kinga Smusz prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Bezrobocie kobiet w pierwszym okresie transformacji ustrojowej w Polsce (praca magisterska) 2006 Joanna Krawczyk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Relatywizm etyczny na przykładzie przedstawicieli korporacji radców prawnych (praca magisterska) 2006 Aleksandra Napiórkowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zdrowe odżywianie się jako zjawisko społeczne (na podstawie analizy miesięcznika "Sól i Pieprz") (praca magisterska) 2006 Katarzyna Korzan-Kępkowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Polacy na Wołyniu, na przykładzie mniejszości narodowej w mieście Ostróg nad Horyniem (praca magisterska) 2006 Adam Rączkowski prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kształtowanie mniejszości ukraińskiej na Białostocczyźnie w warunkach istniejących układów narodowych (praca magisterska) 2006 Anna Rzepniewska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniform jako nośnik autorytetu w teatrze interakcji społecznych - próba analizy ubioru wybranych grup zawodowych (praca magisterska) 2006 Małgorzata Serafin prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Absolwenci studiów wyższych w programie "Pierwsza praca" w Warszawie. Próba diagnozy (praca magisterska) 2006 Aleksandra Król prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Poczucie tożsamości osób pochodzących z mieszanych małżeństw polsko-zagranicznych (praca magisterska) 2006 Zofia Wolniak-Hasik prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Obraz przemocy prezentowanej w mass mediach na przykładzie telewizyjnych programów informacyjnych (praca magisterska) 2006 Aneta Tartanus prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Poszukiwanie partnera? Kobiety w wieku średnim korzystające z portali randkowych na przykładzie portalu Randki.o2.pl (praca magisterska) 2006 Anna Kusy prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Przemiany męskości czyli nowy wizerunek mężczyzn w społeczeństwie polskim (praca magisterska) 2006 Joanna Snopek prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sposoby autoprezentacji w internecie na przykładzie społeczności grono.net. Człowiek w teatrze życia internetowego (praca magisterska) 2007 Marta Witeńko prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne aspekty działań marketingowych (praca magisterska) 2007 Krystyna Bargieł prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy - kobieta dyskryminowana? (praca magisterska) 2007 Karolina Kołodziejczyk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Nowoczesny wizerunek kobiecości w czasopismach kobiecych na podstawie "Twojego Stylu" (praca magisterska) 2007 Dominika Domańska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Obraz idealnego partnera w przyjaźni i związku intymnym według studentów Politechniki Radomskiej w 2005 roku (praca magisterska) 2007 Maria Świtka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stosunek do norm prawnych studentów I-go i V-go roku studiów (praca magisterska) 2007 Joanna Tarraro prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Satysfakcja z pracy - co mnie motywuje i czy moja praca jest tym, czego oczekiwałem/am? (praca magisterska) 2007 Renata Wawrzyniak prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stres w życiu studentów na podstawie badań społeczności akademickiej w roku 2006 (praca magisterska) 2007 Agata Rybus prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozwój elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy na podstawie wybranego przedsiębiorstwa (praca magisterska) 2007 Renata Kanabus prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiet i sposób przedstawiania problemów społecznych dotykających kobiety w dziennikach typu tabloid. Analiza treści wybranych numerów Super Expressu i Faktu (praca magisterska) 2007 Joanna Dębek prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wykluczenie społeczne bezrobotnych kobiet po pięćdziesiątym roku życia (praca magisterska) 2007 Justyna Okurowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Samodzielne macierzyństwo jako alternatywny model współczesnej rodziny (praca magisterska) 2007 Weronika Kołakowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mężczyźni w sfeminizowanych zawodach, na przykładzie wybranych grup zawodowych (praca magisterska) 2007 Marcin Kowalski prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesne Korporacje Akademickie na przykładzie Korporacji Akademickiej Arkonia (praca magisterska) 2007 Klaudia Kossakowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Motywacja aktora w warszawskich teatrach amatorskich (praca magisterska) 2007 Jolanta Sikorska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Hiszpanie w Polsce. Pomiędzy izolacją a integracją (praca magisterska) 2007 Patrycja Nowicka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Niegrzeczne dziewczynki - czy można mówić o istnieniu pokolenia T? (praca magisterska) 2007 Anna Berlińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Pielęgniarki i pielęgniarze w zespołach ratunkowych: rodzina, praca, stres (praca magisterska) 2007 Anna Gramała prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Organizacje pozarządowe jako miejsce pracy kobiet (praca magisterska) 2007 Anna Zamecka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mężczyźni w zawodzie sfeminizowanym - na przykładzie nauczycieli gimnazjalnych i licealnych (praca magisterska) 2007 Karina Jankowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konsekwencje uzależnienia od alkoholu w opiniach pacjentów poradni przeciwalkoholowych (praca magisterska) 2007 Sylwia Wojciechowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Samotność w ponowoczesności. Młodzi o sobie i o rzeczywistości XXI wieku (praca magisterska) 2007 Paweł Bechciński dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Problem samobójstw wśród młodzieży akademickiej na wybranych warszawskich uczelniach wyższych (praca magisterska) 2007 Renata Jankowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta jako konsumentka kultury w mass-mediach. Analiza komunikowania masowego w ekskluzywnych czasopismach kobiecych (praca magisterska) 2007 Emilia Krasnodębska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Komunikacja wizualna w chaosie miasta. Reklama zewnętrzna a przestrzeń publiczna Warszawy (praca magisterska) 2007 Anna Makłowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konsekwencje rozwodu w Polsce - czy istnieje zjawisko wykluczenia społecznego kobiet po rozwodzie (praca magisterska) 2007 Katarzyna Szott prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety w polskiej masonerii (praca magisterska) 2007 Agnieszka Chądzyńska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Oddziaływanie reklamy telewizyjnej na dzieci w wieku przedszkolnym (praca magisterska) 2007 Justyna Dzierżanowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kara śmierci w opinii uczniów i nauczycieli (praca magisterska) 2008 Jacek Makuch prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Czynniki wpływające na satysfakcję z pracy na podstawie badań przeprowadzonych w firmie Atlas Copco Polska Sp. z o.o. (praca magisterska) 2008 Jolanta Skwierczyńska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Charakterystyka postaw młodych Polaków wobec aborcji (praca magisterska) 2008 Agnieszka Suchan prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Obraz współczesnej migracji zarobkowej Polaków do Irlandii. Studium adaptacji społeczno-kulturowej i integracji imigrantów polskich w Dublinie (praca magisterska) 2008 Anna Gontarczyk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola i pozycja kobiet w życiu politycznym współczesnych społeczeństw demokratycznych na przykładzie Polski i Francji (praca magisterska) 2008 Agata Torańska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Postawy i opinie studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wobec związków nieformalnych (praca magisterska) 2008 Iwona Kawiecka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Percepcja korupcji i innych nieuczciwych zachowań wśród studentów szkół wyższych (praca magisterska) 2008 Katarzyna Stefańska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Opinie studentów wobec kontrowersyjnych form reklam. Porno szyk (praca magisterska) 2008 Magdalena Nalepa prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeństw, które trwały zaledwie kilka lat. Przyczyny wskazywane przez żony i te wskazywane przez ich mężów (praca magisterska) 2008 Anna Kokeli prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Przyczyny dążenia kobiet do osiągnięcia "ciała idealnego" (praca magisterska) 2008 Iga Zielińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jaka matka taka córka - transmisja międzypokoleniowa wartości wyznawanych przez dorosłe córki i ich matki (praca magisterska) 2008 Maja Kukiełka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sposoby przedstawiania problemów społecznych kobiet w kampaniach społecznych w Polsce i na świecie. Wizerunek kobiety w reklamach społecznych (praca magisterska) 2008 Izabela Łukaszewska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Obraz relacji damsko - męskich w operze dziewiętnastowiecznej na podstawie analizy wybranych librett (praca magisterska) 2008 Ilona Miller prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Postawy młodzieży wobec społeczeństwa obywatelskiego na podstawie badań przeprowadzonych w Liceum Ogólnokształcącym im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie (praca magisterska) 2008 Paulina Konarska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek polskiej kobiety w Internecie stworzony na podstawie analizy najpopularniejszych portali (praca magisterska) 2008 Aleksandra Zaliwska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Przekaz tradycji w rodzinie w opinii licealistów (praca magisterska) 2008 Katarzyna Gielnicka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Styl życia polskich singli. Analiza zjawiska (praca magisterska) 2008 Karol Zapart prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wykorzystanie Internetu przez Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska) 2008 Katarzyna Majewska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety w polityce - analiza politycznej aktywności młodych Polek w wybranych młodzieżówkach organizacji politycznych (praca magisterska) 2009 Agnieszka Grzechowiak prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Problematyka przyznawania opieki nad dzieckiem w sprawach rozwodowych (praca magisterska) 2009 Aleksandra Poręba prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ konsolidacji własnościowej na rynku medialnym na lokalne stacje radiowe (praca magisterska) 2009 Michał Wiśniewski prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość zbiorowa młodzieży na przykładzie działalności Party Workerów (praca magisterska) 2009 Aneta Romer prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko "załatwiania" w polskim społeczeństwie (praca magisterska) 2009 Anna Kuklińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Portret polskich Romów widziany oczami mieszkańców Ełku. Rzecz o asymilacji (praca magisterska) 2009 Anna Kuklińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety sukcesu w marketingu sieciowym (praca magisterska) 2009 Jakub Waluś prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Pokolenie '89 - nadzieje i rzeczywistość. Świadomość obywatelska osób urodzonych w 1989 roku i trafność stosowania kategorii pokolenia wobec dzisiejszych dwudziestolatków (praca magisterska) 2009 Justyna Mojkowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Akulturacja Kresowiaków w Gliwicach (praca magisterska) 2009 Małgorzata Waszczuk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zabawowy świat mangi i anime w Polsce (praca magisterska) 2009 Agata Dutkiewicz prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta w zawodzie postrzeganym jako "męski": bariery zawodowe napotykane przez kobiety - chirurgów (praca magisterska) 2009 Katarzyna Kozłowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zatrudnienie osób pozbawionych wolności (praca magisterska) 2009 Katarzyna Zwęglińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zachowanie tradycji wśród potomków Braci Czeskich mieszkających w Żłobnicy obok Kleszczowa w województwie łódzkim (praca magisterska) 2010 Agnieszka Frankiewicz prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
„Pokolenie Y”, „Millennialsi”, „Pokolenie `89” – jaki obraz pokolenia niesie ze sobą druga dekada najnowszej historii Polski (praca magisterska) 2010 Aneta Dróżdż prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Prawo do rzetelnego procesu sądowego w świetle skarg wniesionych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (praca magisterska) 2010 Hanna Kaniewska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Studenci białoruscy na polskich uczelniach wyższych. Studium nad „Programem stypendialnym rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego (praca magisterska) 2010 Anna Rokita prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jako forma oddziaływania biznesu na społeczeństwo. Stan rozwoju w Polsce (praca magisterska) 2010 Elwira Bobowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony