Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj rosnąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Społeczna ocena warszawskiej Pragi wczoraj i dziś (praca magisterska) 2010 Katarzyna Seidel prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczna konstrukcja "psa rasowego" (praca magisterska) 2008 Ewelina Augustyn prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczna historia marketingu – od marki mydła do kraju. Studium przypadku: Polska jako marka (Praca magisterska) 2004 Katarzyna Urbaniak prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczna funkcja talk show na przykładzie "Rozmowy w toku" (praca magisterska) 2006 Paulina Król-Krawczyk dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczna funkcja sztuki w powieści Marcela Prousta (Praca magisterska) 2004 Marta Sztefarska dr Alina Kapciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczna funkcja palenia papierosów (praca magisterska) 2011 Karolina Kurach prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczna działalność parafii Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w latach 1964-1991 (Praca magisterska) 2001 Agata Kościelna prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczeństwo w niewoli fantazmatu. Genealogia antysemityzmu w ujęciu Slavoja Żiżka - analiza i krytyka (praca magisterska) 2006 Anna Osowska prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczeństwo podzielone? - polaryzacja postaw światopoglądowych Polaków na początku XXI wieku (Praca magisterska) 2014 Jacek Stawiany dr Przemysław Sadura Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczeństwo obywatelskie w małym mieście (Praca magisterska) 2001 Marcin Jóźko prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczeństwo obywatelskie po „Solidarności” (Praca magisterska) 2003 Przemysław Krawczyński prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczeństwo obywatelskie na Litwie. Organizacje pozarządowe i ich relacje z państwem (praca magisterska) 2007 Julia Rukowicz prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczeństwo obywatelskie a demokracja. Rola polskiego społeczeństwa obywatelskiego w konsolidacji demokracji w Polsce (Praca magisterska) 2003 Joanna Dobrosielska dr Tadeusz Szawiel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczeństwo nepalskie w obliczu procesu glokalizacji na przykładzie klasy średniej w Katmandu (praca licencjacka) 2012 Ada Dyndo dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Specyfika zawodu lekarza a jej wpływ na wybrane funkcje rodziny (praca magisterska) 2006 Anna Gołębiowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Specyfika zarządzania w NGO – casus Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (praca licencjacka) 2011 Małgorzata Stodulna dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Specyfika SdRP na tle ugrupowań post-solidarnościowych na szczeblu lokalnym (Praca magisterska) 2000 Joanna Kuszlik-Cichosz prof UW, dr hab. Mirosława Grabowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Specyfika relacji międzykulturowych w Lund jako mieście studenckim (Praca licencjacka) 2015 Jędrzej Pedrycz dr Grazyna Szymańska-Matusiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Specyfika Kościoła ewangelicko-reformowanego w polskim życiu publicznym okresu transformacji (praca magisterska) 2009 Agata Jędryczkowska prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Specyfika konfliktów organizacyjnych - mediacja jako skuteczne narzędzie zarządzania konfliktami (praca magisterska) 2008 Natalia Osica dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Specyfika komunikacji elektronicznej. Komunikacja elektroniczna jako przedłużenie komunikacji bezpośredniej (praca magisterska) 2011 Jadwiga Korzeniewska dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Specyfika i genius loci warszawskiego osiedla Kamionek. Analiza społeczno – przestrzenna (praca licencjacka) 2012 Sonia Pietraszewska dr Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Spadek uzwiązkowienia a nowe praktyki zarządzania personelem. Stosunki pracy w prywatnym przedsiębiorstwie w Polsce w latach 90-tych (Praca magisterska) 2000 Dorota Tuszyńska prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Spadek liczby członków Związku Harcerstwa Polskiego w pierwszych latach XXI w. - próba wyjaśnienia przyczyn (praca magisterska) 2014 Michał Piotrowski dr hab. Ireneusz Białecki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sondaż jako narzędzie predykcji wyborczej. Przypadek sondaży przedwyborczych w Polsce w roku 2000 (Praca magisterska) 2001 Grzegorz Żuromski prof. dr hab. Antoni Sułek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Socjotechnika gender. Społeczne wytwarzanie płci w praktyce (praca licencjacka) 2011 Katarzyna Winiarska dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Socjotechnika a komunikacja wewnętrzna w organizacji (praca magisterska) 2009 Joanna Groszkowska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Socjologiczny obraz studenta uczelni niepaństwowej na przykładzie polsko-japońskiej WyŜszej Szkoły Technik Komputerowych (Praca magisterska) 2001 Agnieszka Staniszewska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Socjologicznoprawne aspekty legalizacji homoseksualnych związków partnerskich w Polsce (praca licencjacka) 2011 Olga Czeranowska dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Socjologiczne ujęcie zjawiska alienacji w świetle prac Ericha Fromma (praca magisterska) 2005 Agnieszka Stelmach prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Socjologiczne aspekty instytucji obywatelskiego nieposłuszeństwa (praca licencjacka) 2011 Ewelina Janota dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Socjologiczna analiza zawodu stewardesy (praca magisterska) 2009 Maria Białobłocka prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Socjologia internetowych gier komputerowych (praca magisterska) 2006 Jakub Gumkowski prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Socjo-kulturowe uwarunkowania zachowań autodestrukcyjnych na przykładzie zaburzeń odżywiania (praca magisterska) 2010 Maciej Szymański prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Socjalizacja i indoktrynacja – definicja pojęć (praca licencjacka) 2010 Paulina Kmiecińska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Socjalizacja do pracy badawczej. Problemy w początkowych etapach kariery badacza (Praca licencjacka) 2014 Mikołaj Mierzejewski dr hab. Izabela Wagner-Saffray Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Socjalizacja do pracy – klimat socjalizacyjny wśród młodzieży gimnazjalnej (Praca magisterska) 2003 Paweł Książyk prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Snobizm jako styl życia menadżerów w Warszawie (Praca magisterska) 2004 Ewa Wilczyńska dr Waldemar Grzywacz Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Zarządzania
Służba cywilna w Polsce - nadzieja czy zagrożenie dla funkcjonowania administracji samorządowej (praca magisterska) 2008 Katarzyna Żuk dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Służba cywilna w III Rzeczpospolitej Polskiej. Analiza debaty publicznej w latach 1996-2003 (praca magisterska) 2010 Agata Wójcik prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Słownictwo związane z wierzeniami i obrzędami we wsi Turośl (praca magisterska) 2009 Anna Śmiarowska prof. dr hab. Urszula Sokólska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Słownictwo związane z przygotowywaniem pokarmów w wybranych wsiach województwa podlaskiego (praca magisterska) 2000 Agnieszka Jemielity prof. dr hab. Barbara Falińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Słownictwo z zakresu wierzeń i obyczajów w gwarze mieszkańców wsi Rostołty (praca magisterska) 2002 Elżbieta Sawicka prof. dr hab. Barbara Falińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Słownictwo z zakresu wierzeń i obrzędów na terenie wsi Słójka-Borowszczyzna (praca magisterska) 2002 Edyta Kościuk prof. dr hab. Barbara Falińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Słownictwo z zakresu wierzeń i obrzędów na terenie gminy Szudziałowo (praca magisterska) 2006 Agata Sitko prof. dr hab. Barbara Falińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Słownictwo z zakresu świąt i obrzędów roku kościelnego w wybranych wsiach gminy Kuźnica (praca magisterska) 2000 Łucja Gabińska prof. dr hab. Barbara Falińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Słownictwo z zakresu kultury ludowej w gwarze mieszkańców wsi Grabowo gmina Augustów, województwo podlaskie (praca magisterska) 2007 Dorota Łozowicka prof. dr hab. Barbara Falińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Słownictwo mieszkańców Białegostoku związane z obyczajami towarzyszącymi obchodom świąt i uroczystości kościelnych (praca magisterska) 2001 Anna Rutkowska prof. dr hab. Henryka Sędziak Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Słownictwo gwarowe z zakresu obrzędów weselnych w mowie mieszkańców Śniczan (Praca magisterska) 2000 Agnieszka Kochanowicz prof. dr hab. Barbara Falińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Słownictwo gwarowe dotyczące obrzędu weselnego na terenach gminy Rajgród (w województwie podlaskim) (Praca magisterska) 2000 Renata Gajdzińska prof. dr hab. Barbara Falińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Słownictwo dotyczące obrzędów weselnych w wybranych wsiach Suwalszczyzny (Praca magisterska) 2000 Ewa Białobrodzka prof. dr hab. Barbara Falińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Słownictwo dotyczące obrzędów pogrzebowych na terenie Suwalszczyzny (Praca magisterska) 2000 Joanna Stawecka prof. dr hab. Barbara Falińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Słowak czy Spiszak lub Orawiak- tożsamość narodowa mniejszości słowackiej w Polsce w świetle przepisów prawa i wybranych instytucji kultury (praca magisterska) 2014 Piotr Kłosiewicz dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Slow Food a ochrona kulinarnego dziedzictwa kulturowego (praca magisterska) 2013 Aleksandra Hałas dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
SLOW FOOD - alternatywny sposób życia. Czym jest i dokąd zmierza współczesny ruch społeczny (praca magisterska) 2010 Marta Pachniewicz brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Skutki społeczne urynkowienia ubezpieczeń społecznych (praca licencjacka) 2012 Ewa Paradowska prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Skuteczność substytucyjnej terapii opioidowej jako jednej z form terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w ramach polityki redukcji szkód (Praca magisterska) 2014 Grzegorz Tomczyk dr Paweł Poławski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Skuteczność pożyczek dla bezrobotnych na tle ewolucji na rynku pracy (Praca magisterska) 2002 Arkadiusz Peisert prof. dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Skuteczność narzędzi aktywnej polityki rynku pracy w Polsce (praca licencjacka) 2011 Karina Szulim dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Skuteczność metod leczenia osób uzależnionych od narkotyków na przykładzie dwóch wybranych ośrodków stacjonarnych (praca magisterska) 2012 Anna Kowalczyk prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Skuteczność leczenia narkomanii w opinii młodzieży uzależnionej (praca magisterska) 2009 Katarzyna Kieszek prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Skuteczność działań podejmowanych przez Bielańskie Centrum Pomocy Społecznej (Praca magisterska) 2000 Agata Dąbrowska prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Single life - zjawisko i jego przyczyny (praca magisterska) 2009 Barbara Jabłońska brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Siła dialogu społecznego na przykładzie Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych (praca magisterska) 2011 Karolina Sobolewska dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sieci społeczne na Podlasiu 1810-1813 oraz przebieg ich badania (Praca magisterska) 2004 Justyna Dziewulska-Jodłowska dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Siatkówka - szkic socjologiczny (praca magisterska) 2013 Magdalena Maksymowicz dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Shockvertising jako narzędzie perswazji w kampaniach społecznych (praca magisterska) 2013 Marika Nowakowska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sfera sacrum i profanum w dziecięcej wizji świąt Bożego Narodzenia (praca licencjacka) 2012 Aleksandra Jankowska dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Holandii. Portret oraz dzień z życia polskiego pracownika sezonowego (praca magisterska) 2007 Anna Mazur dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sex i Gender - biologiczne i kulturowe uwarunkowania postrzegania kategorii płci (praca licencjacka) 2013 Karolina Żelechowska dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Seryjni mordercy: przestępcy czy ikony popkultury? (praca licencjacka) 2014 Cezary Klimkowski dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Separatyzm w Quebecu (Praca magisterska) 2004 Paweł Cukrowski dr Marek Tabin Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Separatystyczny ruch kataloński w okresie referendum 9 listopada 2014 r. (Praca licencjacka) 2015 Maria Posadzka dr Sławomir Mandes Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Seniorzy sami o sobie. Aktywność rodzinna i pozarodzinna seniorów (praca magisterska) 2010 Zofia Orłowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Seniorka, emerytka, babcia. Tożsamość starzejących się Polek w późnej nowoczesności - zarys problemu (praca magisterska) 2011 Agnieszka Matan prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sen o Warszawie - analiza stołecznych migrantów w kontekście motywacji, adaptacji i tożsamości (praca magisterska) 2012 Ewa Klisowska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sekty czy nowe ruchy religijne? Analiza zjawiska nowych ruchów religijnych w Polsce po 1989 roku (Praca magisterska) 2003 Marzena Kruszko-Uszyńska prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sektor prywatny jako przestrzeń opresji. Wizerunek polskich gospodyń domowych w perspektywie gender studies (praca magisterska) 2014 Patrycja Prochera prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Seksualne wykorzystywanie dzieci. Pedofilia jako problem społeczny w opinii matek dzieci w wieku szkolnym (praca magisterska) 2005 Anna Lewandowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Seksualizacja życia współczesnej młodzieży. Analiza medialna wizerunku galerianek (praca licencjacka) 2011 Łukasz Dalecki dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Seksualizacja ubioru na przykładzie dziewcząt w szkole podstawowej (praca licencjacka) 2014 Anna Ochap dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Seksualizacja dzieciństwa we współczesnej kulturze masowej (praca licencjacka) 2012 Martyna Olesińska dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Seks jako waluta? Analiza socjologiczna diagnozy Michela Houellebecq'a (praca magisterska) 2010 Urszula Tomkiewicz dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Seks jako produkt konsumpcji w dyskursie współczesnych reklam (praca licencjacka) 2010 Agnieszka Wójcik-Uchmańska dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Seks i zbrodnia. Zabójstwa na tle seksualnym, seksualne i seryjne - analiza socjologiczno-kryminologiczna (praca magisterska) 2007 Adam Bociek dr hab. Andrzej Mościskier Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Schemat bajki magicznej Proppa w reklamie telewizyjnej jako przykład wykorzystywania czynników kulturowych kształtujących zachowania konsumenckie (praca licencjacka) 2011 Małgorzata Michałowicz dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Scena i kulisy w teatrze fantazji erotycznych studentów Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska) 2004 Karol Rubinowicz dr Mariola Bieńko Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Sąsiedztwo w miejskiej społeczności lokalnej. Inicjatywa sąsiedzka jako próba odbudowy wspólnoty (praca licencjacka) 2012 Agata Konarzewska dr Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sąsiedztwo i typy relacji sąsiedzkich w dużych miastach (praca licencjacka) 2014 Marta Kucharska dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Savoir-vivre w środkach komunikacji miejskiej w Warszawie - kodeksowe porady a opienie i deklaracje użytkowników (praca magisterska) 2009 Maria Kubacka prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Satysfakcja z pracy - co mnie motywuje i czy moja praca jest tym, czego oczekiwałem/am? (praca magisterska) 2007 Renata Wawrzyniak prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Satanizm w Polsce współczesnej. Studium socjologiczne (Praca magisterska) 2003 Marcin Sobieszkoda prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Satanic ritual abuse jako przykład paniki moralnej (praca licencjacka) 2013 Maria Halber dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sandomierskie Kino ""Starówka"" jako przykład kina działającego w sieci kin studyjnych i lokalnych (praca magisterska) 2011 Dagmara Dominiczak prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Samotny ojciec we współczesnych kontekstach ojcostwa (praca licencjacka) 2012 Agnieszka Cielma dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Samotność w ponowoczesności. Młodzi o sobie i o rzeczywistości XXI wieku (praca magisterska) 2007 Paweł Bechciński dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Samotne macierzyństwo – sytuacja życiowa kobiet niezamężnych i rozwiedzionych (praca licencjacka) 2012 Ilona Brodowska dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Samosąd jako forma kontroli społecznej (praca licencjacka) 2011 Łukasz Dziewięcki dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Samorządowa kampania wyborcza i jej środowiskowe zróżnicowanie (praca magisterska) 2011 Arkadiusz Swojak prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Samorząd uczniowski w warszawskich liceach oczami swoich członków (praca magisterska) 2009 Dorota Górecka dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony