Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj rosnąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Rola administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi (Praca magisterska) 2002 Sebastian Wierzbicki dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rok kulturalny w kulturze wsi podlaskiej (praca magisterska) 2005 Maciej Gałecki prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Rodziny wielodzietne w Polsce (praca magisterska) 2005 Małgorzata Łuniewska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Rodziny schizofreników - relacje wzajemne (praca magisterska) 2006 Agata Nowak prof. dr hab. Hanna wida-Ziemba Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rodzinny dom dziecka jako forma rodzinnej opieki zastępczej (praca magisterska) 2004 Agnieszka Pomianowska prof. dr hab. Anna Kwak Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Rodzina zamożna a rozwój młodzieży (praca magisterska) 2006 Małgorzata Chmielewska-Zdunek dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rodzina z problemem alkoholowym a rozwój wychowywanych w niej dzieci (praca licencjacka) 2011 Anna Słota dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rodzina z osobą niepełnosprawną intelektualnie (praca magisterska) 2009 Katarzyna Jarosińska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym w kontekście zjawiska migracji (praca licencjacka) 2012 Karol Jarzyński dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rodzina z dzieckiem autystycznym - problemy życia codziennego (praca magisterska) 2005 Dominika Sęczyk prof. dr hab. Anna Kwak Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Rodzina wielodzietna - wymiar społeczny i jednostkowy (praca magisterska) 2003 Kinga Osuch prof. dr hab. Anna Kwak Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Rodzina i przeobrażenia funkcji współczesnych rodzin (praca licencjacka) 2013 Hanna Jasielczuk dr Małgorzata Dmochowska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Rodzina doświadczona nieuleczalną chorobą dziecka (praca magisterska) 2012 Diana Kowalska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rodzina czy praca? Priorytety życiowe młodych Polek (praca magisterska) 2009 Zuzanna Lizis prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rodzina a niepełnosprawność dziecka: adaptacja i wyzwania (praca licencjacka) 2011 Cyryl Wojewódzki dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rodzimowierstwo Słowiańskie: formowanie się ruchu religijnego na tle przemian religijności w społeczeństwach ponowoczesnych (Praca magisterska) 2014 Magdalena Stefańska dr Paweł Poławski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rodzice jako architekci projektu – „dziecko”. Wspieranie rozwoju małego dziecka (praca licencjacka) 2012 Diana Tomkiewicz dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rodzaje środków oddziaływania na zmianę postaw w reklamie społecznej (praca licencjacka) 2013 Anna Świś dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rock w PRL. Analiza biografii, autobiografii i wspomnień (praca magisterska) 2013 Olga Sobolewska dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Richard Rorty wobec koncepcji prawdy (Praca magisterska) 2001 Tomasz Płachecki prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Reytan” 1953-1989. Szkoła niepokornych (Praca magisterska) 2002 Ewa Modrzejewska dr Jakub Karpiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rewolucja u bram? Interpretacja wizerunku nowej lewicy na przykładzie Krytyki Politycznej z dwóch perspektyw: filozofii Richarda Rorty'ego i teorii Pierre'a Bourdieu (praca magisterska) 2008 Olga Włodarczyk prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rewolucja kulturalna w Chinach (1966-1976). Realizacja utopijnej wizji socjalizmu Mao Zedonga (Praca magisterska) 2002 Joanna Afek prof. dr hab. Adam Jelonek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rewolucja islamska w świetle wybranych teorii socjologii rewolucji (Praca magisterska) 2001 Przemysław Sadura prof. dr hab. Adam Jelonek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rewitalizacja miasta poprzez sztukę i kulturę na przykładzie Gdańska. Polityka miasta a niezależne działania artystyczno-społeczne (praca magisterska) 2011 Natalia Brylowska dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Rewitalizacja języka na przykładzie języka kaszubskiego (praca magisterska) 2010 Magdalena Bartnik brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Retoryka kwestii społecznej. Konstruowanie i instytucjonalizacja ubóstwa (Praca magisterska) 2002 Paweł Popławski prof. dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Retoryczne aspekty społecznej konstrukcji rzeczywistości. Od wiedzy potocznej do systemów technicznych (Praca magisterska) 2002 Łukasz Jonak prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Reprywatyzacja. Studium kryzysu (Praca magisterska) 2004 Filip Piotrowski dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Reprezentanci klasy średniej i ich styl życia w Polsce (praca magisterska) 2001 Dorota Sadowińska-Rzepka dr hab., prof. UW Barbara Fatyga ISNS UW
Reprezentacje społeczne, jako źródło postaw konsumenckich (Praca magisterska) 2014 Piotr Ślusarski prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Reprezentacje kulturowego marksizmu w sieci (Praca licencjacka) 2014 Marcin Orłowski dr Mikołaj Lewicki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Reprezentacja odmienności. Socjologiczna analiza twórczości Diane Arbus (praca licencjacka) 2011 Emilia Adamska dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Renesans ruchu nacjonalistycznego w Polsce w latach 2010-2014. Analiza na przykładzie Ruchu Narodowego (praca magisterska) 2014 Mateusz Pietryka dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Religijność Romów na przykładzie wspólnoty Romów w Suwałkach (praca licencjacka) 2010 Ewa Gungnowska prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Religijność jako styl życia. Studium przypadku młodzieżowej wspólnoty protestanckiej (Praca magisterska) 2015 Kinga Pańczyszyn prof. dr hab. Elżbieta Hałas Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Religijność i wolność od religii we współczesnym społeczeństwie polskim (Praca magisterska) 2014 Katarzyna Kakiet prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Religijność a ateizm. Nowy wymiar wiary we współczesnym świecie (praca licencjacka) 2011 Tomasz Nowakowski dr Tomasz Sobierajski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Religijne aspekty relacji kobiety i mężczyzny w nieformalnych związkach międzywyznaniowych (praca licencjacka) 2014 Urszula Izdebska-Tran dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Religijna i wyznaniowa różnorodność mieszkańców gminy Michałowo (praca magisterska) 2008 Michał Bura prof. dr hab, Teresa Chynczewska-Hennel Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Religie monoteistyczne - zestawienie koncepcji Freuda oraz Fromma (praca magisterska) 2008 Małgorzata Kołodziejczyk prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Religia i medycyna. Zdrowie psychiczne w perspektywie socjologii wiedzy (praca magisterska) 2011 Agnieszka Chmielarska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Religia a tożsamość na przykładzie młodzieży z rodzin zróżnicowanych wyznaniowo ze Śląska Cieszyńskiego (praca magisterska) 2014 Kamila Cieślar dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Religi@. Analiza funkcjonowania związków wyznaniowych w internecie (Praca magisterska) 2015 Martyna Wojtkowska prof. UW, dr hab. Mirosława Grabowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Relatywizm etyczny na przykładzie przedstawicieli korporacji radców prawnych (praca magisterska) 2006 Aleksandra Napiórkowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Relacje rodzic – dziecko w obliczu wyjawienia przez młodego dorosłego jego orientacji homoseksualnej (praca licencjacka) 2012 Michael Kiliński dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Relacje policjantów z rodziną i środowiskiem pracy (praca magisterska) 2006 Małgorzata Ostrowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Relacje organizacji pozarządowych z administracją publiczną - z perspektywy stowarzyszenia Zielone Mazowsze (praca magisterska) 2008 Joanna Wiśniewska dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Relacje międzypokoleniowe w społeczeństwie polskim XXI wieku (praca licencjacka) 2012 Aleksandra Zacharska dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Relacje między najstarszym i najmłodszym pokoleniem we współczesnym społeczeństwie polskim. Analiza wybranych projektów animacyjnych (praca licencjacka) 2013 Joanna Wojcieszek dr Marcin Sińczuch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Relacje dominacji w pornografii i ich krytyka (praca magisterska) 2005 Konrad Styczeń prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Relacje człowieka i architektury w przestrzeni Przyczółka Grochowskiego (praca magisterska) 2009 Oktawiusz Chrzanowski prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Relacje antropologii i literatury na przykładzie prozy Andrzeja Stasiuka (praca licencjacka) 2010 Łukasz Śledziecki dr Joanna Śmigielska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Relacja kobiet z ojcem a relacja z partnerem (praca magisterska) 2006 Małgorzata Klukowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Relacja dziecka i przybranego rodzica w rodzinie zrekonstruowanej (praca licencjacka) 2014 Justyna Porzezińska dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rekrutacja pracowników – między teorią a praktyką (Praca magisterska) 2000 Anna Nowicka prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rekreacyjny model używania narkotyków. Partyworking jako nowa forma profilaktyki uzależnień (praca magisterska) 2009 Mariola Jaczewska dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rekonstrukcja wzoru osobowego polskiego biznesmena na podstawie analizy wybranych tekstów z miesięcznika "Businessman magazin" (praca magisterska) 2005 Mateusz Janiec prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Rekonstrukcja świata graczy na podstawie zasobów ikonograficznych gry "World of Warcraft" (praca magisterska) 2008 Anna Krakowska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rekonstrukcja pojęcia działania politycznego i jego uwarunkowania w teorii politycznej Hannah Arendt (praca magisterska) 2013 Łukasz Hrynkiewicz prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rekonstrukcja obrazu Romów. Analiza treści artykułów zamieszczonych w internecie w latach 2008 - 2010 (praca magisterska) 2011 Agnieszka Paduch prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rekonstrukcja elektoratu partii Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych w latach 2005 i 2007 na podstawie analizy danych zastanych z sondaży Centrum Badania Opinii Społecznej (praca magisterska) 2011 Edyta Kowalewska prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Reklamy motoryzacyjne jako element społeczeństwa konsumpcyjnego (Praca magisterska) 2014 Maciej Badowski prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Reklama, element kultury masowej w opiniach wybranej grupy młodych Polaków (praca magisterska) 1998 Iwona Checiak prof. dr hab. Zbigniew Bokszański Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Reklama wizerunkowa jako narzędzie kreowania wizerunku marki (praca licencjacka) 2013 Alicja Rządkowska dr Tomasz Olczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Reklama szokowa i jej oddziaływanie na odbiorcę (praca magisterska) 2012 Edyta Błachut dr hab. Cezary Woźniak Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Reklama społeczna w Polsce. Analiza problemu w latach 2008-2011 (praca magisterska) 2012 Monika Pohl prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Reklama społeczna jako instrument kształtowania postaw i zachowań (praca magisterska) 2013 Katarzyna Rynkiewicz prof. dr hab. Grzegorz Nowacki Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Rejestry osiągnięć studentów jako podstawa ewaluacji jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym na przykładzie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (Praca magisterska) 2014 Klara Piechowska dr Mikołaj Jasiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Reinterpretacja jako sposób odbioru programów telewizyjnych na przykładzie mockumentary.Typologia widza (Praca magisterska) 2014 Anna Klaja prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w systemie zabezpieczenia społecznego (praca magisterska) 2006 Renata Kulik prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Regulacja lokalnych rynków pracy w Unii Europejskiej i w Polsce (Praca magisterska) 2004 Krzysztof Wagner prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Reforma pośrednictwa pracy w Republice Federalnej Niemiec na przykładzie Agencji Pracy w Luneburgu (praca magisterska) 2006 Błażej Domański prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Refleksyjny projekt "ja". Zagłuszanie późnonowoczesnego lęku (praca magisterska) 2010 Karolina Arska prof. dr jab Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po roku 1989 (Praca magisterska) 2003 Katarzyna Muszalska dr Ewa Jaźwińska-Motylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Redukcja kosztów pracowniczych w szpitalach publicznych. Studium przypadku (Praca licencjacka) 2014 Konrad Siemaszko dr Julia Kubisa Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Realizowalność wywiadów w badaniach kwestionariuszowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odmów (praca magisterska) 2004 Izabela Kuban dr hab. Paweł Sztabiński Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Realizacja standardów praw człowieka w Polsce w zakresie zwalczania dyskryminacji etnicznej - na podstawie analizy działań organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem nietolerancji etnicznej (praca magisterska) 2006 Agata Chromcewicz prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Realizacja ról rodzicielskich i rodzinnych a staż małżeński (praca magisterska) 2005 Marzena Lewandowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Realizacja roli wychowawczej przez matki i ojców w rodzinach gminazjalistów (praca magisterska) 2006 Agnieszka Marszał prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Realizacja roli ojca w rodzinie. Oceny dorastających dzieci (praca magisterska) 2005 Anna Jesiotr prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Realizacja programów profilaktyki uzależnień w gimnazjach (praca magisterska) 2007 Marta Walichnowska prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Realizacja prawa pacjenta do informacji w warunkach szpitalnych na przykładzie Instytutu Kardiologii (praca magisterska) 2005 Dorota Krawczyńska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Realizacja polityki wielokulturowości na przykładzie Białegostoku (praca magisterska) 2013 Magda Skindzielewska prof. dr hab. Edmund Dmitrów Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Realia rodzicielstwa. Macierzyństwo i ojcostwo w życiu kobiety i mężczyzny (praca magisterska) 2006 Anna Zajkowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Realia bycia w ziwązku nieformalnym (praca magisterska) 2011 Paulina Grzelak prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Re(de)konstrukcja – obraz świata i społeczeństwa w architekturze postmodernistycznej. Analiza zagadnienia na podstawie wybranych obiektów (praca licencjacka) 2010 Błażej Prośniewski dr Joanna Śmigielska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Razem, czy osobno? Znaczenie współpracy w ramach trzeciego sektora (praca licencjacka) 2014 Klaudia Hernik dr hab. Magdalena Dudkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako strategia budowania zaufania (praca magisterska) 2010 Izabela Cabaj dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rainbow Family of Living Light – ruch społeczności alternatywnej, jego korzenie i działalność na świecie (Praca magisterska) 2004 Łukasz Lada prof. dr hab. Wojciech Modzelewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Radykalizm apokaliptyczny a tożsamość zbiorowa ruchu narodowo-radykalnego w latach 1994-98 - na podstawie miesięcznika "Szczerbiec" (praca magisterska) 1998 Michał Dylewski prof. dr hab. Zbigniew Bokszański Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Radom w percepcji mieszkańców przed wyborami samorządowymi w 2010 r. (praca magisterska) 2014 Liga Pawlak-Basińska prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Radiowa wersja języka mieszkańców Białegostoku (na przykładzie sagi Na Młynowej) (praca magisterska) 2003 Elżbieta Badońska prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Radio Racja jako medium mniejszości białoruskiej (praca licencjacka) 2013 Anna Kalinowska dr Wojciech Wądołowski Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Racjonalność w wyborach indywidualnych i społecznych (Praca magisterska) 2000 Małgorzata Omyła prof. dr hab. Grzegorz Lissowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Racjonalność jednostkowych i komitywnych działań charytatywnych (praca licencjacka) 2011 Monika Książek dr Tomasz Sobierajski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Racjonalność biurokratyczna a racjonalność zaangażowana, czyli dlaczego instytucje pomocy społecznej działają inaczej niż organizacje pozarządowe (praca magisterska) 2011 Marta Hamerszmit prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Quo vadis, studencie socjologii? Doświadczenia i oczekiwania zawodowe młodzieży studenckiej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (praca magisterska) 2005 Paula Sofulak dr Grażyna Fluderska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Pułapki i błędy psychologiczne w podejmowaniu decyzji na przykładzie historii Nicka Leesona, maklera banku Barings (praca licencjacka) 2014 Michał Wołczaski dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Public relations w polskiej polityce na przykładzie Kazimierza Marcinkiewicza (praca magisterska) 2008 Katarzyna Gruszewicka prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony