Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj rosnąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Samoregulacja motywacji (praca licencjacka) 2014 Agata Zięba dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Samolotem podróżowaliśmy między dwoma kulturami. Przylecieliśmy w nocy, poszliśmy spać i jak rano obudziliśmy się byliśmy już w nowej kulturze (praca magisterska) 2009 Jakub Krajewski prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Samodzielne macierzyństwo jako alternatywny model współczesnej rodziny (praca magisterska) 2007 Weronika Kołakowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Samobójstwo w kulturze popularnej na przykladzie jej wytworów. Zarys zjawiska (praca magisterska) 2011 Piotr Ziętal prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sadyzm i masochizm w teorii Freuda (praca magisterska) 2012 Michał Migaś prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sacrum i profanum: miejsce religii w przestrzeni publicznej. Analiza dyskursu na temat obecności krzyża w szkołach (praca magisterska) 2011 Joanna Włodarczyk prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sacrum czy profanum? Postawy dzieci i ich rodziców wobec sakramentu pierwszej Komunii Św. na przykładzie wybranej warszawskiej szkoły (praca magisterska) 2009 Olga Paszyńska prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rzeźba społeczna jako przykład sztuki stosowanej w przestrzeni publicznej (praca magisterska) 2013 Łukasz Strzelczyk prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rzemieślnicy w późnym kapitalizmie. Badania terenowe nad strategiami przetrwania (Praca magisterska) 2014 Sonia Szostak dr Sylwia Urbańska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rzeczywisty i symboliczny wymiar Mizrachijskości i Aszkenazyjskości we współczesnym Izraelu (praca licencjacka) 2014 Teodor Kojło dr Joanna Śmigielska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rzeczywistość społeczna kreowana w Zespole Pieśni i Tańca (praca magisterska) 2006 Kinga Smusz prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rzeczywistość powiatowa na kilka lat po reformie. Garwolin – studium przypadku (Praca magisterska) 2003 Marlena Dębecka prof. dr hab. Jan Węgleński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rzeczywistość kreowana przez media. Analiza zawartości serwisów informacyjnych Faktów i Wiadomości (praca magisterska) 2010 Adam Zych prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rzeczywistość dochodzi do głosu. Socjologiczne studium nowej polskiej fotografii dokumentalnej (praca magisterska) 2012 Krzysztof Pacholak prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce – geneza, działalność, rola (praca licencjacka) 2012 Elżbieta Uzarska dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rywalizacja kobiet w sferze zawodowej i pozazawodowej. Wpływ socjalizacji i stereotypów płci (praca magisterska) 2009 Agata Senkara dr Grażyna Fluderska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rytuał przejścia, czy tylko ceremonia? Znaczenie ślubów kościelnych, cywilnych, humanistycznych z perspektywy osób wchodzących w związki małżeńskie (Praca magisterska) 2015 Justyna Rybicka-Mróz dr Sywlia Urbańska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rytuał między jawą a snem (praca magisterska) 2013 Małgorzata Szadkowska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rytualizacja konsumpcji na przykładzie sklepów labiryntowych (praca licencjacka) 2012 Monika Smolarek dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rynkowi ochotnicy miłości bliźniego. Analiza motywacji uczestników wolontariatu pracowniczego (praca magisterska) 2011 Anna Sandomierska dr Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ruchy i inicjatywy sąsiedzkie – powrót do wspólnoty? (praca licencjacka) 2015 Laura Raczyńska dr hab. Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ruchy anty i alterglobalistyczne, tło wydarzeń w perspektywie socjologicznej (Praca magisterska) 2004 Łukasz Zdrojewski prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Ruch świadomej konsumpcji i wybory konsumenckie Polaków (praca magisterska) 2007 Karol Strzemieczny prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ruch społeczny "Solidarność" w latach 1980-1981 jako przeżycie wspólnotowe (praca magisterska) 2008 Maciej Miłosz prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ruch obrony praw ojca w Polsce i na świecie – geneza powstania (praca licencjacka) 2010 Alicja Krystyniak dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ruch Focolare w Polsce. Monografia socjologiczna (Praca magisterska) 2002 Ziemowit Majewski prof. dr hab. Wojciech Modzelewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Różnice w stylach komunikacji werbalnej kobiet i mężczyzn – uwarunkowania i implikacje (praca licencjacka) 2013 Weronika Arasimowicz dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Różnice kulturowe pomiędzy Polską i USA, a postawy wobec globalizacji (praca magisterska) 2012 Łukasz Roguski prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Różnica seksualna w psychoanalizie (praca magisterska) 2005 Katarzyna Puchawska prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Różne oblicza miłości z perspektywy kontestacji i konformizmu. Analiza treści piosenek z lat 1945-2000 (praca magisterska) 2006 Konrad Wojciechowski prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Różne oblicza intymności - ciało i poród (praca magisterska) 2011 Paulina Brojek prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Różne formy edukacji seksualnej w Polsce, a świadomość młodzieży warszawskiej i małomiasteczkowej z zakresu zdrowia reprodukcyjnego (praca magisterska) 2008 Magdalena Warszykowska prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Równouprawnienie młodych kobiet w świetle badań i literatury (praca magisterska) 2012 Marzena Gąsior prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Równouprawnienie kościołów i związków wyznaniowych w III RP (na podstawie analizy sytuacji prawnej i badań empirycznych) (praca magisterska) 2005 Michał Gieroł prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Równość i dyskryminacja kobiet w Polsce w opiniach współczesnej młodzieży (praca magisterska) 2005 Izabela Pacholska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Rozwój sztuki i edukacji tanecznej w ostatnich latach na przykładzie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie (praca magisterska) 2012 Barbara Łucka prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Rozwój społeczno-gospodarczy dużego miasta na przykładzie Białegostoku w latach 2006-2010 (praca magisterska) 2012 Karolina Chodorowska prof. dr hab. Andrzej Sadowski Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Rozwój radia i jego rola we współczesnym świecie (praca magisterska) 2011 Karolina Zięba prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozwój przedszkoli w Polsce - perspektywa prawna i instytucjonalna a percepcja społeczna (praca magisterska) 2011 Ewa Ołów prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozwój przedsiębiorczości kobiecej pod wpływem polityki Unii Europejskiej w Polsce w latach 2011-2013 (Praca magisterska) 2015 Małgorzata Michałowicz dr Tadeusz Szawiel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rozwój Pracowniczych Programów Emerytalnych w Polsce (praca magisterska) 2009 Jarosław Kalinowski prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozwój niepaństwowego szkolnictwa wyższego na tle przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1990-1999 (Praca magisterska) 2000 Ireneusz Kwiecień prof. UW, dr hab. Marta Zahorska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rozwój instytucji mediacji rodzinnej w Polsce (praca licencjacka) 2015 Weronika Murawska dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozwój idei ekologii we współczesnym świecie. Troska o środowisko naturalne czy moda na ekologię? (praca magisterska) 2010 Edyta Czaplińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozwój i zależność w dziejach Brazylii i w myśli Fernando Henrique Cardoso (Praca magisterska) 2002 Jacek Padée prof. dr hab. Adam Jelonek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rozwój elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy na podstawie wybranego przedsiębiorstwa (praca magisterska) 2007 Renata Kanabus prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozwód jako zjawisko wielowymiarowe. Zmiany w obrazie zjawiska rozwodu (praca licencjacka) 2013 Małgorzata Gutowska dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozwód i co dalej? Formy pomocy samotnym matkom po rozwodzie (praca magisterska) 2012 Natalia Pietrzak prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozwiązywanie sporów w miejscu pracy z zastosowaniem mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów (praca magisterska) 2012 Justyna Korszeń dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozumienie pojęcia autorytet przez młodzież (praca magisterska) 2012 Karolina Zalewska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozumienie i postawy młodzieży dotyczące problemu feminizmu (praca magisterska) 2005 Elżbieta Ciarkowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Rozumienie ewaluacji w organizacjach pozarządowych (Praca magisterska) 2001 Jarosław Chojecki prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rozproszona ideologia. Rekonstrukcja dyskursów pola politycznego (Praca magisterska) 2001 Maciej Gdula dr Małgorzata Jacyno Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rozmowa kwalifikacyjna jako szczególna sytuacja społeczna (praca licencjacka) 2013 Klaudia Sykuła dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozliczanie państwa z łamania praw człowieka. Wina i odpowiedzialność – przykład Argentyny (praca licencjacka) 2011 Marta Mieszczanek dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rower jako gadżet popkultury (praca magisterska) 2010 Karol Popławski prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Roszczeniowość. Studium pojęcia oraz analiza danych sondażowych (Praca magisterska) 2004 Marek Turlejski prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Romowie - nasi sąsiedzi, przykład mniejszości etnicznej w Polsce. Elementy tradycji i współczesność (praca licencjacka) 2014 Magdalena Wawrów dr Joanna Śmigielska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Role zawodowe studentów zarządzania (praca magisterska) 2010 Katarzyna Świątek prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola żywego folkloru w procesie budowania tożsamości regionalnej i rozwoju lokalnego - analiza przypadku malowanej wsi Zalipie (praca magisterska) 2013 Joanna Krok prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Rola wsparcia w migracjach zbiorowych (praca magisterska) 2009 Anna Baszniak prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola używek w życiu współczesnego studenta (praca magisterska) 2011 Paweł Bogdanowicz prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola telewizji w życiu codziennym Polaków w latach 1960-1989 (Praca licencjacka) 2014 Jerzy Kurczak dr hab. Urszula Kurczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rola spółdzielni socjalnych w polityce młodzieżowej regionu Veneto we Włoszech (praca magisterska) 2006 Małgorzata Zbyszewska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola rugby w procesie konstruowania tożsamości etnicznej Maorysów z Nowej Zelandii (praca magisterska) 2009 Kajetan Cyganik brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Rola przywództwa transkulturowego w organizacji wielokulturowej (Praca magisterska) 2002 Joanna Żelazko prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rola praktyki jogi w konstruowaniu tożsamości. Na podstawie badań z wykorzystaniem metody wywiadu pogłębionego przeprowadzonych z członkami dwóch szkół jogi w Krakowie (praca magisterska) 2012 Michał Łokaj dr hab. Irena Borowik prof UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Rola poradników w kontekście rozmów kwalifikacyjnych w czasach płynnej nowoczesności (praca magisterska) 2008 Karolina Zielińska prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola organizacji socjalnych w rozwiązywaniu problemu ubóstwa na poziomie lokalnym (praca licencjacka) 2010 Paweł Skorupski dr Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola nauczycieli w procesie integracji dzieci uchodźców w szkołach (praca licencjacka) 2010 Karina Śniegowska dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola muzyki w życiu człowieka i w relacjach społecznych (praca magisterska) 2010 Maciej Michniewicz prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola Muzeum Białoruskiego w kształtowaniu świadomości narodowej Białorusinów na Podlasiu (praca magisterska) 2005 Katarzyna Tarasiuk prof. dr hab. Antoni Mironowicz Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Rola mężczyzny w tradycyjnej kulturze ludowej na przykładzie wsi Kobylin-Borzyny (praca magisterska) 2005 Jacek Mężyński prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Rola mediów wżyciu rodziny. Pomoc i zagrożenie (praca magisterska) 2011 Konrad Słabiński prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Na przykładzie wybranych inicjatyw społecznych na Facebooku (Praca magisterska) 2014 Bartłomiej Prus prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rola ławników we współczesnym sądownictwie w Polsce (praca licencjacka) 2011 Agnieszka Leśniewska dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola lokalnego lidera w opiniach i postawach reprezentantów społeczności lokalnej (praca licencjacka) 2013 Marcin Waszak dr hab. Magdalena Dudkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola kultury w zrównoważonym rozwoju wsi. Studium przypadku (praca magisterska) 2006 Monika Mackiewicz prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola Kościoła Katolickiego w procesie transformacji w Polsce na Filipinach (praca magisterska) 2013 Katarzyna Koj prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola Kościoła katolickiego w konstytuowaniu się tożsamości regionalnej na ziemiach kurpiowskich (Praca magisterska) 2014 Sylwia Laska prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rola komunistycznej przeszłości w polskim dyskursie politycznym (praca magisterska) 2006 Justyna Chłodna prof. UW dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola kobiety konsekrowanej w Kościele (praca magisterska) 2005 Barbara Król prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola kobiety i mężczyzny w rodzinie współczesnej (praca magisterska) 2005 Zuzanna Białobrzeska dr Ewa Wideł Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Rola kobiet w polityce na przykładzie radnych miasta Olsztyn (praca magisterska) 2012 Katarzyna Wlaś prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola kluczowego związku zawodowego w procesie restrukturyzacji PKP (Praca magisterska) 2002 Piotr Henzler prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rola kapitału społecznego w rozwoju grup samopomocowych o charakterze gospodarczym (na przykładzie badań porównawczych Banków Czasu) (praca magisterska) 2013 Kinga Ciesielska dr Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy (praca licencjacka) 2015 Ilona Jasińska dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola języka w kształtowaniu tożsamości narodowej nowej imigracji ormiańskiej w Polsce na przykładzie wspólnoty krakowskiej (praca magisterska) 2011 Bartłomiej Śliwa dr hab. Krystyna Romaniszyn prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Rola języka w kształtowaniu i rozwoju tożsamości kulturowej polskich Romów. Procesy standaryzacji czy zanik języka romani w perspektywie działaczy romskich (Praca magisterska) 2015 Dorota Dobrzyńska prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rola języka w komunikacji politycznej. Analiza przemówień Jarosława Kaczyńskiego (praca magisterska) 2011 Magdalena Lech prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola interpersonalnych sieci powiązań w procesach migracji międzynarodowych (Praca magisterska) 2001 Dorota Osipowicz dr Ewa Jaźwińska-Motylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rola i znaczenie organizacji non profit w społeczeństwie obywatelskim na przykładzie stowarzyszeń realizujących program „Mała Szkoła” (Praca magisterska) 2004 Anita Szymczyk prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rola i znaczenie etykiety w kulturze organizacyjnej Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (praca magisterska) 2012 Agnieszka Gruca dr hab. Katarzyna Barańska Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Rola i pozycja ziemiaństwa w społeczności lokalnej na przykładzie wybranego rodu (praca magisterska) 2014 Stanisław Niemojewski prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola i pozycja kobiet w życiu politycznym współczesnych społeczeństw demokratycznych na przykładzie Polski i Francji (praca magisterska) 2008 Agata Torańska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola działu szkoleń w adaptacji do zmian w firmie. Organizacja ucząca się a paradoks learn production (Praca magisterska) 2004 Kornelia Rukat prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rola designu jako narzędzia zarządzania strategicznego przy projektowaniu nowoczesnych muzeów (praca magisterska) 2013 Agnieszka Matuszczak prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Rola babki i dziadka we współczesnej rodzinie polskiej (praca magisterska) 2006 Agata Oklej prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola babci i dziadka w życiu nastolatka (praca magisterska) 2011 Anna Sobańska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola anonimowości we współczesnym społeczeństwie. Dyskurs teoretyczny i praktyka społeczna na przykładzie wybranych zjawisk w Internecie (praca licencjacka) 2011 Mariusz Sugajski dr Marcin Sińczuch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony