Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj rosnąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Żyć dalej. Zmiana obrazu siebie i świata u osób po transplantacji narządu (praca magisterska) 2006 Agnieszka Mrowiec dr Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie wewnątrzwięzienne zakładów karnych (praca magisterska) 2012 Mateusz Gocek prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Życie w pojedynkę jako alternatywa dla małżeństwa i rodziny (praca magisterska) 2012 Sylwia Grzelczak prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie towarzyskie i sposób spędzania wolnego czasu przez partnerów związków nieformalnych (praca licencjacka) 2015 Marta Dudek dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie społeczno-kulturalne w Kaliszu i regionie w dobie przemian ustrojowych (od lat dziewięćdziesiątych XX wieku po dzień dzisiejszy). Monografia (praca magisterska) 2009 Bogdan Kowalczyk prof. UW, dr hab. Nina Kraśko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie społeczne Bazaru Różyckiego (praca magisterska) 2005 Mariusz Cichomski prof. dr hab. Jacek Kurczewski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Życie rodzinne w arabskich krajach muzułmańskich (praca magisterska) 2012 Irmina Dyrda prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie rodzinne - pokoleniowe zmiany oczekiwań i zachowań (praca magisterska) 2010 Karolina Fetraś prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie publiczne w podwarszawskim miasteczku (praca magisterska) 2005 Beata Kruk prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie na Powiślu. Zmiany przestrzenne w kontekście socjologii codzienności (praca licencjacka) 2015 Piotr Włodarczyk dr Magdalena Łukasiuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie na podsłuchu. Socjologiczna analiza telefonów do telewizji (praca magisterska) 2008 Marta Pawilno-Pacewicz prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie młodych w małym mieście. Młodzi dorośli z Moniek o czasie wolnym, wykształceniu, pracy, religii i związkach (Praca magisterska) 2015 Magdalena Smoktunowicz dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie Janiny Szurek. Zderzenie metody biograficznej i filmu dokumentalnego w analizie przypadku (praca magisterska) 2010 Natalia Pawłowska prof. UW, dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie codzienne na koronie - Afrykanie i Azjaci (praca magisterska) 2008 Magdalena Szeniawska prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Żeglarstwo drogą do wolności (praca magisterska) 2011 Beata Dobosz prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Żebractwo: wybór czy konieczność. Analiza losów żebraczych na podstawie badań empirycznych (praca magisterska) 2008 Marta Liberadzka brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Źródła niskiej efektywności projektów aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych – na podstawie ewaluacji projektu wdrażanego w jednej z gmin województwa świętokrzyskiego (Praca magisterska) 2014 Agnieszka Kowalik prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Źródła i treść stereotypów narodowych w krajach byłej Jugosławii na podstawie analizy serbskich, chorwackich i bośniackich dowcipów narodowościowych (praca licencjacka) 2014 Milena Błahuta dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Źródła efektywności technik manipulacyjnych w interakcjach bezpośrednich (praca licencjacka) 2013 Aleksandra Rolke dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zygmunta Baumana koncepcja ponowoczesności - próba krytyki (Praca magisterska) 2001 Paweł Majewski prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zwyczaje związane z piciem kawy na początku XXI wieku. Kawa i kawiarnia jako elementy życia towarzyskiego Polaków (praca magisterska) 2013 Katarzyna Jaworek prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zwyczaje i obrzędy rodzinne wsi Trześcianka gminy Narew (praca magisterska) 2009 Ewa Paszko prof. dr hab. Michał Kondratiuk Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Zwyczaje i obrzędy rodzinne we wsi Parcewo gminy Bielsk Podlaski (praca magisterska) 2010 Anna Pietruszkiewicz prof. dr hab. Michał Kondratiuk Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Zwyczaje i obrzędy rodzinne w gwarze wsi Czeremcha (praca magisterska) 2007 Eliza Kazimierczuk prof. dr hab. Michał Kondratiuk Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Zwyczaje i obrzędy doroczne w gwarze wsi Stare Berezowo gminy Hajnówka (praca magisterska) 2009 Danuta Szpilko prof. dr hab. Michał Kondratiuk Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Zwyczaje higieniczne Polaków (praca magisterska) 2011 Natalia Pietrzyk prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zwycięstwo kultury dominującej czy „powrót do korzeni” (Praca magisterska) 2003 Karolina Samoraj dr Alina Kapciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zwolnienia monitorowane - analiza przypadku (praca magisterska) Agata Hofman prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
Zwierzęta domowe jako nowa grupa konsumentów (praca magisterska) 2010 Julia Turewicz prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Związki zawodowe - pożądany czy niepotrzebny obrońca praw pracowniczych (praca magisterska) 2014 Anna Szachewicz dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Związki wybranych czynników społeczno-ekonomicznych rodziny z osiągnięciami szkolnymi uczniów szkół zasadniczych w Libii (Praca magisterska) 2000 Mukhtar Gashout prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Związki kohabitacyjne w opinii par polskich i niemieckich (praca magisterska) 2007 Aleksandra Przygodzka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Związki kohabitacyjne - tymczasowy wybór czy stałe rozwiązanie (praca magisterska) 2006 Katarzyna Czaplińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Związek kohabitacyjny jako forma życia małżeńskiego (praca magisterska) 2005 Piotr Zieliński prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Związek Harcerstwa Polskiego jako organizacja pozarządowa propagująca prospołeczną i godnościową postawę moralną (praca licencjacka) 2012 Małgorzata Pogorzelska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Związek Górnośląski w latach 1989-2000 jako przykład ruchu regionalnego w Polsce (Praca magisterska) 2001 Anita Furmańska prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Związek człowieka z miejscem a tożsamość zmienna na podstawie Hanemanna Stefana Chwina (praca magisterska) 2005 Justyna Daniluk-Gohounko prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Polonistyki
Zróżnicowanie szans edukacyjnych w Polsce w latach 1992-1997. Analiza danych Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego (Praca magisterska) 2002 Agata Zezyk dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zróżnicowanie społeczne mieszkańców gminy Bemowo. Przyczynek do badań ekologii społecznej (Praca magisterska) 2004 Maja Długołęcka dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zróżnicowanie społeczne mieszkańców gminy Bemowo w Warszawie (Praca magisterska) 2003 Maja Długokęcka dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zróżnicowanie procesów restrukturyzacji gospodarki, ich konsekwencje dla rynku pracy i struktura bezrobocia. Studium porównania Polska – Białoruś (Praca magisterska) 2001 Tatiana Kanasz prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zrównoważony rozwój i lokalna Agenda 21 (Praca magisterska) 2003 Marta Strumińska prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zostałem Elfem. Socjologia w cyberprzestrzeni – wirtualne tożsamości na przykładzie MUDa Arkadia (Praca magisterska) 2004 Jakub Abramczuk prof. dr hab. Aldona Jawłowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Znajomość kultury organizacyjnej w branży informatycznej na podstawie firm Bloober Team S.A. oraz Agencja Interaktywna Invette (Praca magisterska) 2012 Dawid Cierocki dr hab. Katarzyna Barańska Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Znaczenie związku małżeńskiego w ujęciu młodych-niezamężnych (praca magisterska) 2010 Anna Konopińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie wsparcia społecznego dla aklimatyzacji Polaków w Nowym Jorku (praca magisterska) 2006 Jolanta Sabak prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie wizerunku pracodawcy na współczesnym rynku pracy (praca licencjacka) 2011 Karolina Kijowska dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie ubioru i wizerunku w subkulturze metalowej (Praca licencjacka) 2015 Mikołaj Przepiórkowski dr Małgorzata Sikorska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Znaczenie statusu organizacji pożytku publicznego dla organizacji pozarządowych w Polsce (praca licencjacka) 2010 Marta Święcka dr hab. Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie rytualizacji życia w funkcjonowaniu rodziny z problemem alkoholowym (praca licencjacka) 2015 Piotr Wiśniewski dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie rodziny w programie (2005), wypowiedziach i działalności polityków Prawa i Sprawiedliwości (praca magisterska) 2008 Przemysław Błaszczyk dr hab. Nina Kraśko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie rodzeństwa w życiu osobistym i rodzinnym (praca magisterska) 2008 Magdalena Komorowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie rodzeństwa w okresie dzieciństwa i dorosłości (praca magisterska) 2013 Adrianna Steć prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie przyjaźni dla kobiet i mężczyzn (praca magisterska) 2005 Karolina Święcicka prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie pracy zawodowej dla współczesnych kobiet (praca magisterska) 2009 Elżbieta Dobryniewska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie nicków - antropologiczna analiza użytkowania (praca magisterska) 2009 Małgorzata Małocha prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie kultury hip-hop w ujęciu jej uczestników (praca magisterska) 2010 Katarzyna Skrzeczyńska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie i funkcje fotografii przedstawiającej cierpienie (praca magisterska) 2013 Alga Mickiewicz-Adamowicz prof. UW dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie grup samopomocowych dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (praca magisterska) 2005 Łukasz Gałka prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie edukacji wybitnie zdolnych uczniów dla kapitału społecznego i intelektualnego Polski. Perspektywa nowego instytucjonalizmu (Praca magisterska) 2004 Maria Ossolińska dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Znaczenie e-learningu dla pokolenia Y (praca licencjacka) 2011 Sylwia Książek dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenia symboliczne mody w opiniach stołecznych ekspertów (praca magisterska) 2005 Joanna Grabowska prof. dr hab. Jacek Kurczewski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Zmieniający się wizerunek Wietnamczyków na przykładzie publikacji Gazety Wyborczej z 2008 roku (praca magisterska) 2011 Van Anh Dam prof. dr hab. Stanisław Zapaśnik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmieniająca się rola ojca w wychowaniu początkowym dziecka we współczesnej Polsce, na przykładzie porównania dwóch pokoleń (praca magisterska) 2012 Radosław Fabiańczyk prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w latach 1945-2010(praca magisterska) 2012 Natalia Stankiewicz prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmiany w postrzeganiu zjawiska prostytucji od czasów najdawniejszych do współczesnych (praca licencjacka) 2010 Anna Dudziak dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmiany tożsamości w biografiach byłych księży (praca magisterska) 2011 Katarzyna Pyryt dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Zmiany stosunku Polaków do czasu pracy (praca licencjacka) 2010 Paulina Kośniewska dr hab. Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmiany postaw tolerancji a zarządzanie różnorodnością w Polsce w globalnej korporacji (Praca magisterska) 2014 Dorota Cyran prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zmiany postaw kobiet wobec własnej aktywności zawodowej: PRL a III RP (praca licencjacka) 2011 Katarzyna Osińska dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmiany instytucjonalne w trzecim sektorze w Polsce na przykładzie Fundacji „Fundusz Współpracy” (Praca magisterska) 2004 Dominika Bagińska prof. dr hab. Adam Jelonek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zmiany i trendy w kulturze jedzenia Polaków (studia przypadków) (praca magisterska) 2014 Daria Zychowicz prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmiana wizerunku nastolatek w latach 1975-2005 w prasie młodzieżowej na podstawie czasopisma "Filipinka" (praca magisterska) 2008 Martyna Mroczek dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmiana wizerunku kobiecego ciała – analiza czasopisma „Przyjaciółka” z lat 1948-2013 (Praca magisterska) 2014 Agnieszka Szewczyk prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zmiana wizerunku i sposobu postrzegania kobiety ciężarnej przez społeczeństwo na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat (praca magisterska) 2012 Natalia Kilian prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmiana stylu życia od momentu, kiedy pojawia się dziecko (praca magisterska) 2012 Eliza Ochocka prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmiana strategii tożsamościowych mieszkających w Szwecji muzułmanek (praca magisterska) 2011 Katarzyna Salwa prof. dr hab. Maria Flis Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii
Zmiana społeczna we wsi popegeerowskiej. Studium społeczności Nowęcina (praca magisterska) 2000 Sylwia Michalska prof. dr Zbigniew Bokszański Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Zmiana społeczna w wybranych teoriach socjologicznych (praca magisterska) 2013 Beata Wiśniewska prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmiana postaw seksualnych w dobie późnej nowoczesności (praca magisterska) 2011 Piotr Majewski prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmiana organizacyjna z perspektywy pracowników. Studium przypadku (praca magisterska) 2004 Małgorzata Dziedzic dr Zbigniew Czwartosz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Zjawisko współczesnego autostopu jako element alternatywnego stylu życia (praca magisterska) 2014 Monika Sybilska prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko samookaleczania się i autoagresji w instytucjach totalnych, na przykładzie osadzonych w zamkniętych zakładach karnych i aresztach śledczych w Warszawie (praca licencjacka) 2014 Natalia Naklicka dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko przestępczości w społeczności lokalnej (Praca magisterska) 2003 Marta Bujnowska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zjawisko przemocy wobec dzieci w reklamach społecznych realizowanych w Polsce i krajach Europy Zachodniej (praca licencjacka) 2014 Katarzyna Radziejewska dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko przemocy rówieśniczej w szkole. Opinie uczniów i nauczycieli warszawskiego gimnazjum (praca magisterska) 2004 Grzegorz Markowicz dr Monika Sajkowska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Zjawisko paniki moralnej w Polsce. Przypadki zagrożenia bezpieczeństwa dzieci (Praca magisterska) 2014 Monika Strupiechowska dr hab. Urszula Kurczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zjawisko obrzezania kobiet z uwzględnieniem aspektu nierówności płci w kontekście społecznym, religijnym i kulturowym na obszarze wybranych krajów arabskich, negroidalnych i europejskich oraz w Polsce (praca magisterska) 2005 Monika Fabian dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko narkomanii w środowisku młodzieży dysfunkcyjnej OHP w Ełku, ujęcie z perspektywy różnic płci (praca magisterska) 2009 Paweł Kalinowski prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko konwersji na islam w Polsce po 1989 roku - jego przyczyny, uwarunkowania i wpływ na życie jednostek (praca magisterska) 2005 Edyta Oknińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko konfliktu w bliskim związku (praca licencjacka) 2015 Barbara Tomala dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko festiwalizacji kultury zobrazowane działalnością Krakowskiego Biura Festiwalowego (praca magisterska) 2013 Monika Czyż dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Zjawisko eurosieroctwa we współczesnej Polsce (praca licencjacka) 2014 Karolina Szuba dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko Dzieci Międzykulturowych – specyfika procesu socjalizacji (praca licencjacka) 2014 Zuzanna Wiśniewska dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko campu jako strategia oporu i zyskiwania tożsamości (praca licencjacka) 2011 Paweł Matusz dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko biedy dzieci polskich miast i wsi w czasach postkomunistycznych (praca licencjacka) 2015 Adrianna Kalinowska dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko "załatwiania" w polskim społeczeństwie (praca magisterska) 2009 Anna Kuklińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawiska patologiczne w środowisku pracy - wybrane zagadnienia (praca magisterska) 2005 Agnieszka Wojciechowska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Zintegrowany rozwój wsi na przykładzie działań Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt" (praca magisterska) 2006 Anna Augustyn prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zespół muzyczny jako grupa uczestnictwa w rozumieniu teorii Roberta K. Mertona (praca licencjacka) 2013 Zuzanna Berlińska dr Beata Hoffmann Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony