ELIPSA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ELIPSA

Elipsa (wyrzutnia; z greckiego λλειψις, z łac. élleipsis - "ominięcie") lub konstrukcja eliptyczna jest figurą retoryczną polegającą na opuszczeniu jednego lub kilku słów w wypowiedzi, które - nawet jeśli z punktu widzenia poprawności gramatycznej byłyby konieczne - są dla odbiorcy oczywiste, dzięki kontekstowi. Istotą elipsy jest więc to, że skraca potencjalnie dłuższą wypowiedz, nie zniekształcając jej sensu. Często stosowana w mowie potocznej w postaci równoważnika zdania, gdzie przede wszystkim pozwala na unikanie powtórzeń. Jako środek artystyczny, umożliwia kondensację treści i dynamizowanie wypowiedzi literackiej.
Rolę znaku elipsy w wielu językach pełni myślnik. Przykłady:
hiszp.: „(...) los montes nos ofrecen leña de balde; los árboles <nos ofrecen>, frutos;
las viñas <nos ofrecen>, uvas.(...)“ Miguel de Cervantes; „(...) góry ofiarowują nam drewno, drzewa, <ofiarowują> owoce, winnice, <ofiarowują> winorośl (...)“;
pol.: Chcę chleba i wody (użycie dopełniacza w funkcji biernika jest częstą elipsą występującą w języku polskim, pozwalającą na pominięcie fragmentu uściślającego, że chodzi o małą ilość produktu - kromkę chleba, trochę wody).

Stan na 11.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Elipsa" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, hasło "Elipsa" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK