PARADOKS

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PARADOKS

Paradoks [gr.], twierdzenie, które jest sprzeczne z powszechnymi poglądami i uchodzi za niezrozumiałe; w logice określenie zdania opartego na poprawnym wniosku, a które mimo to jest sprzeczne. (...) Søren Kierkegaard posługiwał się pojęciem paradoksu, by wyrazić nieskończoną odległość między światem a transcendentalnym Bogiem. 

Źródło definicji (papierowe): Adam Aduszkiewicz (red.), Słownik filozoficzny, Warszawa: Świat Książki, 2004, s.379.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PARADOKS

Paradoks (gr. parádoksos – nieoczekiwany, nieprawdopodobny) – twierdzenie logiczne prowadzące do wniosków zaskakujących lub sprzecznych z tym, co dotąd było uznane za prawdę lub z powszechną opinią. Jest figurą retoryczną polegającą na zastosowaniu wyrażen lub zdań implikujących sprzeczność, w celu wzbudzenia refleksji nad rzeczywistością i ludzkimi ograniczeniami. Termin ten jest szczególnie ważny w filozofii.

Stan na 10.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Paradoks" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, hasło "Paradoks" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK