BENEFICJENT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła BENEFICJENT

Beneficjent – osoba czerpiąca zyski, profity z czegoś. Na przykład osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja lub poręczenie. W przypadku przelewów pieniężnych (zarówno lokalnych jak i zagranicznych) - osoba, na rzecz której zostaje dokonany przelew.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Beneficjent" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak