INFOTAINMENT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła INFOTAINMENT

Wg Słownika terminologii medialnej: "Infotainment (ang. information 'informacja' + entertainment 'rozrywka') [to] wypowiedź medialna łącząca w sobie informację i rozrywkę. Wprawdzie od dawna w komunikowaniu masowym treści informacyjne i dostarczające rozrywki istniały obok siebie, jednak wraz z rozwojem mediów masowych, a zwłaszcza telewizji, zaczynają się wzajemnie przenikać, a kategoria intotainment staje się coraz bardziej dominująca. Rewolucja technologiczna końca XX wieku, deregulacja rynku audiowizualnego, dynamiczny rozwój stacji komercyjnych i nasilająca się konkurencja sprawiają, że media zaczynają rywalizować o widza, słuchacza lub czytelnika głównie poprzez ciągłe uatrakcyjnianie swojej oferty, dostarczając coraz więcej rozrywki. Treści rozrywkowe wkraczają w obszar informacji, publicystyki, już nie tylko w prasie popularnej czy w ofercie stacji komercyjnych, ale pojawiają się także w prasie prestiżowej i telewizji publicznej. Typowymi gatunkami infotainmentu są: talk-show, reality-show i teleturnieje typu <Milionerzy> ."

 (drobne zmiany red. - IA)

 

 

 

Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2013, s.82.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła INFOTAINMENT

Infotainment – gatunek dziennikarski, łączący w sobie informację (ang. information) i rozrywkę (ang. entertainment). Termin infotainment używany jest również na określenie systemów (elektronika + software) dostarczających informację połączoną z rozrywką. Na przykład, Toyota Lexus (model 2014) posiada pojazdowy system infotainment[1].
We współczesnych (2013) mediach masowych, jest to dość często spotykana forma. Mówi się, że infotainment skupia się raczej na tym w jaki sposób przedstawić informację, niż na tym, co przekazać. Niekiedy część rozrywkowa odbywa się kosztem przekazania faktów. Przekazywane w ten sposób informacje, mogą zmniejszać wartość profesjonalizmu dziennikarskiego. Niektórzy są jednak zdania, że infotainment może przynosić korzyści: dzięki połączeniu luźniejszej formy z poważnymi informacjami, bawiąc - uczy.więcej
(drobne zmiany red. - IA)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Infotainment" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła INFOTAINMENT

"(...) infotainment(...) program łączący informację z rozrywką."

Źródło definicji (papierowe): Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa: Difin, 2007, s.63.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson