EKOLOGIA MIASTA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła EKOLOGIA MIASTA

Zapoczątkowana w latach 20. XX w. przez socjologów szkoły chicagowskiej, stanowiła centralne pojęcie w rozwoju ekologii społecznej. W istocie pojęcia te są używane zamiennie. Ekologia mmiasta wykorzystuje prawa nauk biologicznych do wyjaśnienia zjawiska przestrzennego rozmieszczania się ludności miejskiej. Uważa się, że jest ono wynikiem "biotycznej" rywalizacji o najlepsze miejsca na terytorium, prowadzonej przez grupy społeczne wyodrębniane na podstawie wspólnych cech społecznych, takich jak pozycja klasowa czy pochodzenie etniczne. Grupy takie zajmują odrębne obszary naturalne, tworząc różne sąsiedztwa. (...) Pojęcia ekologiczne, np. inwazja, dominacja i sukcesja, opisują etapy zmiany dokonującej się, gdy grupy rozmieszczają się zgodnie ze swoimi zdolnościami konkurencji. Bezwzględna walka o byt uniemożliwia jednak tworzenie ładu społecznego, w związku z czym pojawia się drugi, dodatkowy poziom organizacji społecznej, kultura, który ogranicza konkurencję o terytoria. Poziom ten obejmuje komunikowanie się, konsens i współpracę, widoczne zaróno w obszarach naturalnych zajmowanych przez homogeniczne społecznie grupy , jak i przejawiające się w mechanizmach integracji obejmujących całą przestrzeń miejską, takich jak kultura masowa, środki masowego przekazu i polityka miejska. Współcześnie niewielu socjologów akceptuje te zaczerpnięte z biologii założenia leżące u podstaw ekologii miasta.

Źródło definicji (papierowe): Gordon Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004, s. 72.
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka