LUDNOŚĆ WIEJSKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła LUDNOŚĆ WIEJSKA

Liczba osób (ogółem lub według określonych cech) zamieszkująca w danym momencie czasu w miejscowościach nie posiadających urzędowych praw miejskich - czyli nie posiadających statusu miasta.

Stan na 08.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Ludność wiejska" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka