LUDNOŚĆ MIEJSKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła LUDNOŚĆ MIEJSKA

Liczba osób (ogółem lub według określonych cech) zamieszkująca w danym momencie czasu w miejscowościach posiadających urzędowe prawa miejskie (status miasta).

Stan na 05.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Ludność miejska" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka