ROCK

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ROCK

Rock music, typ muzyki powstały w połowie XX w. na terenie Stanów Zjednoczonych z połączenia elementów muzyki Country and Western i rhythm and blues. Utwory rock music mają na ogół parzyste metrum, silnie akcentowany motoryczny rytm i akcenty na słabych częściach taktu. Mimo zasadniczo tonalnego charakteru w rock music pojawiają się często modalizmy przejęte z folkloru różnych kręgów kulturowych. Podstawową formą rock music jest piosenka zwrotkowa, nieco rzadziej bluesowa. Rock music jest przede wszystkim muzyką wokalno-instrumentalną; czysto instrumentalnych utworów jest stosunkowo niewiele (...) Rock music wykonywana jest zespołowo, nawet solistom-wokalistom towarzyszy z reguły niewielka grupa wokokalno-instrumentalna. Typowy zespół rock music składa się z 4-5 muzyków: perkusisty i kontrabasisty (bądź gitarzysty basowego), tworzących tzw. sekcję rytmiczną, oraz dwóch gitarzystów i pianisty (bądź saksofonisty), reprezentujących sekcję melodyczną. Sekcja rytmiczna może być poszerzona o dodatkową gitarę i (lub) fortepian. Instrumentarium rock music zmieniało się w miarę rozwoju tej muzyki. (...) Istotną cechą rock music jest łączenie przez tego samego muzyka funkcji twórcy i wykonawcy utworów, silny związek emocjonalny między artystami a odbiorcami, młody wiek (przynajmniej w momencie startu) większości muzyków rockowych, duże znaczenie warstwy literackiej i jej pełna integracja z muzyką, brak wyraźnej granicy między twórczością zawodową a amatorską. 

Źródło definicji (papierowe): Andrzej Chodkowski (red.), Encyklopedia muzyki, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1995, s. 758.
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ROCK

Rock (ang. skała, kołysać się) – ogólna nazwa całego szeregu stylów muzycznych, wywodzących się z rock and rolla oraz rhythm and bluesa i bluesa. Sama nazwa "rock" jest właściwie skrótem od "rock and roll", choć można uznawać owe dwa pojęcia za odmienne od siebie gatunki muzyczne. Wszystkie style rockowe charakteryzują się brzmieniem opartym na różnego rodzaju gitarach (zwykle elektrycznychelektrycznych basowych) i perkusji, z wyraźnie zarysowanym rytmem i śpiewem, wywodzącym się z bluesa, oraz sposobem wolnej improwizacji w trakcie grania utworów, wywodzącym się z jazzu. Ważną cechą muzyki rockowej, nieobecną w muzyce poważnej, jest zespołowość w procesie tworzenia; muzyka jest bowiem tworzona zespołowo i trudna do odtworzenia, gdy nie jest grana przez oryginalny zespół (zob. tribute band), często jest też zespołowo komponowana. (...) Choć wymienione powyżej cechy opisują muzykę rockową, nie jest ona jednorodnym gatunkiem. W istocie, w skrajnych przypadkach mamy do czynienia ze sprzecznymi cechami. Z tego powodu wprowadzono mnogość kategorii dzielących poszczególne podgatunki i style istniejące w ramach głównego gatunku. więcej

Stan na 05.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Rock" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka