GATUNKI RADIOWE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła GATUNKI RADIOWE

gatunki artystycznej wypowiedzi radiowej, zbudowanej z dwu systemów znakowych: językowego i dźwiękowego. Poza kształtowaniem opinii publicznej, informacją i reklamą do głównych zadań radia jako środka masowego przekazu należy podnoszenie poziomu kulturalnego odbiorców oraz dostarczanie im przeżyć artystycznych i rozrywki. (...) Ze względu na problematykę wyróżnia się audycje informacyjne, publicystyczne, oświatowe, literackie, muzyczne, rozrywkowe oraz teatr radiowy. (...) Audycje radiowe mają charakter słowny, muzyczny, bądź słowno- muzyczny, mogą być reżyserowane (np. słuchowisko) lub nie reżyserowane (np. pogadanka). Do podstawowych gatunków reżyserowanych należą: reportaż dźwiękowy (...), powieść radiowa (...) oraz słuchowisko (…).

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.102.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit