EPAGOGE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła EPAGOGE

Wg Powszechnej Encyklopedii Filozofii: "EPAGOGE (gr. epagoge - sprowadzanie, wprowadzanie, przechodzenie, droga, atak, wabienie, zaklęcie, niewola, kierunek wzrostu) - niedyskursywny, intuicyjny proces intelektualnopoznawczy, prowadzący do ujęcia istoty rzeczy danej w doświadczeniu zmysłowym.

Arystoteles, który wprowadził termin "epagoge" do języka filozofii wiedzy, używa go w kilku pokrewnych znaczeniach. Najważniejsze z nich wiąże się z koncepcją doskonałej wiedzy naukowej, pojętej jako system apodyktyczno-dedukcyjny, złożony z dwóch rodzajów twierdzeń: niedowodnych, czyli bezwzględnie pierwszych, stwierdzanych bezpośrednio (ta amesa) przesłanek oraz twierdzeń dowodzonych na ich podstawie. Twierdzenia obu rodzajów zawdzięcza nauka odpowiednim procesom wiedzotwórczym: e. oraz sylogizmowi dowodowemu, czyli naukowemu (syllogismos apodeiktikos, syllogismos epistemonikos]). więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Epagoge" w Powszechnej Encyklopedii Filozofii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga