EKONOMIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła EKONOMIA

(...) Terminu economicos (zarządzanie gospodarstwem) użył po raz pierwszy w IV wieku przed Chrystusem Ksenofont z Aten w tytule pisma polemiczno-dydaktycznego, mającego formę dialogu Sokratesa z Krotybulem, a zawierającego wypowiedzi na temat dobrych gospodarzy racjonalnie zarządzających gospodarstwami. → Ekonomia (gr. oikos - dom, nomos - prawo) oznacza "naukę o życiu gospodarczym" albo samo "życie gospodarcze", "gospodarowanie". Dlatego słowem "ekonomia" określa się zarówno pewną dyscyplinę nauki, jak i życie gospodarcze jako takie (np. ekonomia Polski, międzynarodowe życie ekonomiczne).

Źródło definicji (papierowe): Bogdan Szlachta (red.), Słownik społeczny, Kraków: WAM, 2004, s.280.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga