ETNOCENTRYZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ETNOCENTRYZM

[gr. éthnos ‘lud’, ‘rasa’], postawy i przekonania właściwe grupom etnicznym, dla których własna kultura stanowi punkt odniesienia w opisie i ocenie kultur innych grup; etnocentryzm łączy się często z przekonaniem o wyższości własnej grupy i jej kultury.

Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, s.62.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit