NARÓD

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła NARÓD

Wg  Encyklopedii Socjologii (1999): "(...) Naród rozważany ostatnio głównie jako konstrukcja ideologiczna i emocjonalna zarazem, stanowiąca korelat świadomości jednostkowej, zastąpił naród pojmowany jako jedna z ważniejszych grup naturalnych w obiektywnym procesie ewolucji społecznej. Kategoria ta przestała być składnikiem teorii zmiany społecznej, a zwłaszcza teorii postępu; naród nie jest już w teoretycznej wykładni dynamiki społecznej grupą zawieszoną między rodziną a ludzkością, grupą cechującą się wieloma własnościami obiektywnymi: stał się <przeżywanym splotem znaczeń>, <konstruktem intelektualnym>, <zapisem indywidualnego doświadczenia wspólnoty wartości z innymi ludźmi>. Innymi słowy, przestał być częścią historii naturalnej i stał się częścią kultury, pojmowanej bardziej postmodernistycznie. (...)"

Źródło definicji (papierowe): Naród, (w:) Encyklopedia Socjologii, tom 2, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999, ss. 294-295.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła NARÓD

Wg Antoniny Kłoskowskiej: "Naród w przeciwieństwie do państwa jest zbiorowością społeczną o charakterze kulturowej wspólnoty. To określenie może posłużyć jako jego najkrótsza i wstępna definicja."

Źródło definicji (papierowe): Antonina Kłoskowska, Kultura narodowa u korzeni, Warszawa: Wyd, Naukowe PWN, 1996, s.24.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga