AKT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła AKT

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "w sztukach plastycznych przedstawienie nagiej postaci ludzkiej. Akt może być samodzielnym tematem, przedstawieniem wchodzącym w skład kompozycji, studium przygotowawczym lub pomocniczym w toku pracy nad określoną kompozycją bądź przedmiotem nauki w szkołach artystycznych. Akt pojawił się od paleolitu młodszego w drobnej rzeźbie i reliefach skalnych, w rysunku i malarstwie; przełomowe znaczenie w sztuce miało przedstawienie aktu w starożytnej rzeźbie greckiej, która ustaliła proporcje ciała ludzkiego. (...) Akt jako studium ciała konkretnego żywego modela powstał w okresie renesansu i stał się jednym z głównych tematów sztuki baroku, klasycyzmu, romantyzmu i sztuki nowoczesnej; studium aktu było odtąd niezbędnym elementem wykształcenia zawodowego artysty". 

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 6.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła AKT

Akt (łac. actus) – przedstawienie nagiego ciała ludzkiego w sztuce, zazwyczaj wykonane w oparciu o studium z żywego modela. Akt jest jednym z najważniejszych tematów malarskich i fotograficznych w dziejach sztuki, oraz podstawowym tematem rzeźby. Akt może pojawić się jako samodzielny temat, bądź jako część większej kompozycji. Jest uważany za podstawę artystycznego wykształcenia. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Akt" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska