POMNIK

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła POMNIK

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "monument, dzieło rzeźbiarskie lub architektoniczno-rzeźbiarskie wzniesione dla upamiętnienia osoby lub zdarzenia historycznego, najczęściej w postaci posągu lub grupy rzeźbiarskiej, także kolumny, obelisku, budowli, sztucznie usypanego wzgórza (kopiec) czy naturalnego głazu. Odmienną formą pomnika jest pomnik nagrobny. Pomnik znano od czasów prechistorycznych, podstawowe formy pomnika współczesnego rozwinęły się w starożytności (...)".

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 323.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła POMNIK

Pomnik – w architekturze, dzieło rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko-architektoniczne, posąg, obelisk, płyta itp., wzniesione dla upamiętnienia osoby lub zdarzenia historycznegoNazwa "Pomnik" wywodzi się od staropolskiej formy słowa "Pamiętać" - "Pomnieć" i dosłownie oznacza miejsce upamiętniające wydarzenie bądź osobę. Pomnikiem nazywane są także:

  • krzyż, płyta lub tablica z napisem, stawiane na grobie,
  • coś, co ma wartość historyczną, naukową, estetyczną, i co jest reprezentatywne dla swojej dziedziny, epoki,
  • przedmiot będący symbolem lub świadectwem czegoś.

Forma pomnika może być różna – najczęściej jest to posąg lub grupa rzeźb na cokole, może być nim jednak również kolumna, obelisk, naturalny głaz – kamień pamiątkowy, a nawet sztucznie usypane wzgórze (kopiec), budynek lub pojazd wojskowy (czołg - pomnik) . Niekiedy funkcję "żywego pomnika" spełniają także drzewa (np. tzw. dęby pamięci). więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Pomnik" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska