PROPORCJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PROPORCJA

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "określone stosunki wielkości między częściami jakiejś całości; harmonijne ich zestawienie w dziele sztuki (...) jest jednym z podstawowych elementów jego kompozycji."

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, ss. 332-333.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PROPORCJA

Proporcja − rozumiana jest jako współgranie poszczególnych części w całości. Jest to jedno z głównych zagadnień teorii sztuki. Już w starożytności był poruszany ten problem. Wówczas powstała teoria pitagorejsko-platońska. Pitagorejczycy mówili o współbrzmieniu dwóch strun − efekcie, osiągniętym, gdy wysokości dźwięków generowanych przez te dwie struny są od siebie oddalone w stosunku 1:2, 2:3, 3:4. Natomiast Platon twierdził, że ta harmonia zachodzi wtedy, gdy występuje trzeci składnik w postaci proporcji. Wszystko co dobre jest piękne, a skoro jest piękne, to jest to efekt proporcji. Proporcje ciała określano przez kanony Polikleta i Lizypa. Proporcje architektury przez porządki architektoniczne. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Proporcja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska