STREET ART

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła STREET ART

Wg "Tekstyliów bis. Słownika młodej polskiej kultury": "(...) aktywność twórcza, której polem działania jest przestrzeń publiczna. W pojęciu street art mieszczą się: wlepki, szablony, plakaty, murale, instalacje uliczne, różnego rodzaju interwencje, instalacje, pokazy, subvertising (zaburzanie przekazu reklamowego, działanie przeciwko niemu) (...) Street art jest pojęciem heterogenicznym, którego używa się do opisu tak różnych strategii, że jedyną wspólną płaszczyzną pozostaje miejsce, czyli przestrzenie publiczne (...). Zjawisko street artu zaczyna coraz silniej funkcjonować w Internecie, który traktowany jest przede wszystkim jako miejsce prezentowania dokumentacji, ale również jako punkt odniesienia dla autorów, umieszczających swoje prace na przykład na ulicy, a później w sieci. Jednocześnie rośnie popularność street artu w sferach związanych z oficjalnymi strukturami wystawienniczymi".

Źródło definicji (papierowe): Piotr Marecki (red.), Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury, Kraków: korporacja ha!art, 2006, ss. 658-659.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła STREET ART

Street art – dziedzina sztuki tworzona w miejscu publicznym, najczęściej "na ulicy" w formie bezprawnej ingerencji. Termin zawiera w sobie tradycyjne graffiti, lecz często jest używany dla odróżnienia aktywności artystycznej w przestrzeni miejskiej od wandalizmu. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Street art" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła STREET ART

Street art jest pojęciem niezwykle szerokim, obejmującym wiele bardzo odmiennych działań i obiektów artystycznych, wśród których można wymienić: występy teatrów ulicznych, happeningi odbywające się w przestrzeni publicznej (np.: coraz bardziej popularne flash moby), akcje typu performance, instalacje przestrzenne oraz graficzne formy wypowiedzi, których polem, czy też częściej raczej poligonem, stają się miejskie przestrzenie. Geneza street artu dotyczy trzech, różnych zjawisk. Pierwszym z nich jest zrodzony w późnych latach 50. XX wieku, przede wszystkim na gruncie amerykańskim i brytyjskim, Pop-Art, czyli popular art, drugim teatr guerilla, trzecim -  szybko rozprzestrzeniający się ruch graffiti. Mimo iż na pierwszy rzut oka nic ze sobą tych zjawisk nie łączy, street art czerpie z nich wszystkich. Próby opisania wzajemnego stosunku graffiti i street artu nastręczają wiele trudności, np.: nie ma jednoznacznej opinii, co do tego, czy te zjawiska są ze sobą tożsame bądź czy jedno zamyka się w drugim. Street art bez wątpienia posługuje się innym kodem niż graffiti. Graffiti opiera się przede wszystkim na wewnętrznej komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami lub tzw. składami tworzącymi to hermetyczne środowisko. Street art jest natomiast przeznaczony dla znacznie szerszego grona potencjalnych odbiorców. Zarazem zjawisko graffiti można postrzegać jako kamień milowy na drodze, która doprowadziła do powstania street artu. Stąd niekiedy określa się street art mianem postgraffiti (szablony, vlepki, plakaty, itd.). Street art można zatem uznać za naturalną ewolucję graffiti. Podczas gdy graffiti nigdy nie miało specjalnych ambicji artystycznych, a jego twórcom chodziło przede wszystkim o zaznaczenie swojej obecności w miejskiej przestrzeni publicznej,  dla twórców streetartowych kategorie estetyczne odgrywają coraz większe znaczenie. Co prawda street art, podobnie jak graffiti, nadal w dużej mierze pozostaje działalnością nielegalną, to jednak jest coraz częściej włączany w obszar sztuki i wkracza na oficjalne wystawy czy też do galerii (np.: wystawa "Postery post_ery" w Muzeum Plakatu w Wilanowie w 2006 roku lub wystawa "Street art" w Tate Modern w 2008 roku).

Źródło definicji (papierowe): Bogna Kietlińska, definicja autorska dla FOŻK-SB, 2011.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska